เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ผู้เขียน: ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ Internet

0 รีวิว เขียนรีวิว

70.00 บาท

70.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
389 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
25.18 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160807147

รายละเอียด : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

?

หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่ประวัติ องค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายถึงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของซอฟต์แวร์ การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

    พร้อมแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การเขียนเว็บเพจด้วย HTML อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้กับชีวิตจริง

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading