โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)

ผู้เขียน: คงกระพัน ไชยศิริ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

0 (0) เขียนรีวิว

145.00 บาท

145.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
474 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
11.03 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160841011

รายละเอียด : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)

หนังสือเรียนวิชา "โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102-2009" เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสาร ตำรา และคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร CNC ทั้งภายในและต่างประเทศ และจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมากว่า 23 ปี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพและตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งมีแบบประเมินและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading