รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดเพื่อการจัดการปกครองสาธารณะในศตวรรษที่ 21

ผู้เขียน: กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

สำนักพิมพ์: ปัญญาอ่อนโยน

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  360.00 บาท

360.00 บาท

400.00 บาท ประหยัด 40.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 140 แต้ม

การบริหารภาครัฐเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  โครงสร้าง กลไก และเครื่องมือทั้งหลายของภาครัฐล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่ก่อนที่เราจะลืมตาดูโลกไปจนถึงหลังจากเราสิ้นลมหายใจ  การถือกำเนิดขึ้นของสาขาวิชาที่ว่าด้วยการบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร์มาจากคำถามที่ว่า จะทำอย่างไรให้การดำเนินการของรัฐบังเกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ด้านการบริหารภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารภาครัฐ นับตั้งแต่ความเป็นมา ลักษณะทั่วไป และพัฒนาการของแนวคิดของการบริหารภาครัฐจากแนวคิดในอดีตถึงแนวคิดร่วมสมัย เรื่อยไปจนถึงความท้าทายของการบริหารภาครัฐในศตวรรษที่ 21  ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

การบริหารภาครัฐเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  วิธีการและผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่เรื่องยิบย่อยไปจนถึงเรื่องความเป็นความตาย  ภาครัฐจึงมิอาจดำเนินการต่าง ๆ โดยปราศจากรากฐานทางปรัชญา บรรทัดฐาน หลักการ หรือแนวปฏิบัติที่ดีได้  การถือกำเนิดขึ้นของสาขาวิชาที่ว่าด้วยการบริหารภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ก็ด้วยคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบังเกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  เนื่องจากความสำคัญของการบริหารภาครัฐดังกล่าว มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ จึงมีการเรียนการสอนเรื่องการบริหารภาครัฐ  นักวิชาการและนักปฏิบัติจึงผลิตและต่อยอดองค์ความรู้ออกมาอย่างไม่ขาดสาย  หนังสือและตำราเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐจึงมีจำนวนมากมาย และหลายเล่มได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก  อย่างไรก็ดี เมื่อโลกเปลี่ยนไป แนวทางการบริหารภาครัฐก็ย่อมเปลี่ยนแปลง และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็ต้องได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกัน
ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะแนะนำให้ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ และผู้อ่านทั่วไป มีความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของการบริหารภาครัฐและสาขาวิชาที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน  ด้วยจุดมุ่งหมายเช่นนั้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จึงมีความกว้างซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของการบริหารภาครัฐ มากกว่าความลึกลงไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ผู้เขียนตระหนักดีว่าการเขียนหนังสือเพื่อแนะนำการบริหารภาครัฐขึ้นใหม่อีกหนึ่งเล่มนั้นย่อมอยู่ห่างไกลคำว่าแปลกใหม่  กระนั้น ผู้เขียนก็ตระหนักอีกว่าความแตกต่างหลากหลายย่อมดีกว่าความซ้ำซากจำเจ  หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งก่อให้เกิดความแตกต่างหลากหลายในมุมมองเรื่องการบริหารภาครัฐและรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นไปอีก ทั้งยังขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจด้วยการแนะนำแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ใช้ในการบริหารภาครัฐในยุคแห่งความพลิกผันอีกด้วย  ผู้อ่านจึงจะได้เรียนรู้ทั้งหลักการบริหารภาครัฐในยุคดั้งเดิม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตอันใกล้
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ว่าด้วยความสำคัญและลักษณะทั่วไปของการบริหารภาครัฐ  ส่วนที่ 2 ว่าด้วยพัฒนาการของแนวคิดของการบริหารภาครัฐ ตั้งแต่การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมจนถึงแนวคิดในปัจจุบัน  ส่วนที่ 3 ว่าด้วยภาครัฐกับการจัดทำบริการสาธารณะ นโยบายสาธารณะ การจัดการองค์การภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการคลังและการงบประมาณภาครัฐ  และส่วนที่ 4 ว่าด้วยอนาคตของการบริหารภาครัฐ

< แสดงน้อยลง

การบริหารภาครัฐเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  โครงสร้าง กลไก และเครื่องมือทั้งหลายของภาครัฐล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่ก่อนที่เราจะลืมตาดูโลกไปจนถึงหลังจากเราสิ้นลมหายใจ  อ่านเพิ่มเติม >

 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น: E-Book ลดทุกเล่ม ทั้งเว็บ 10% วันที่ 1-30 ก.ย. 65

360.00 บาท

400.00 บาท
400.00 บาท
ประหยัด 40.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 140 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
300 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
16.42 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000085040

รายละเอียด : รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดเพื่อการจัดการปกครองสาธารณะในศตวรรษที่ 21

การบริหารภาครัฐเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  โครงสร้าง กลไก และเครื่องมือทั้งหลายของภาครัฐล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่ก่อนที่เราจะลืมตาดูโลกไปจนถึงหลังจากเราสิ้นลมหายใจ  การถือกำเนิดขึ้นของสาขาวิชาที่ว่าด้วยการบริหารภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร์มาจากคำถามที่ว่า จะทำอย่างไรให้การดำเนินการของรัฐบังเกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ด้านการบริหารภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารภาครัฐ นับตั้งแต่ความเป็นมา ลักษณะทั่วไป และพัฒนาการของแนวคิดของการบริหารภาครัฐจากแนวคิดในอดีตถึงแนวคิดร่วมสมัย เรื่อยไปจนถึงความท้าทายของการบริหารภาครัฐในศตวรรษที่ 21  ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

การบริหารภาครัฐเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  วิธีการและผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่เรื่องยิบย่อยไปจนถึงเรื่องความเป็นความตาย  ภาครัฐจึงมิอาจดำเนินการต่าง ๆ โดยปราศจากรากฐานทางปรัชญา บรรทัดฐาน หลักการ หรือแนวปฏิบัติที่ดีได้  การถือกำเนิดขึ้นของสาขาวิชาที่ว่าด้วยการบริหารภาครัฐ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ก็ด้วยคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบังเกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  เนื่องจากความสำคัญของการบริหารภาครัฐดังกล่าว มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ จึงมีการเรียนการสอนเรื่องการบริหารภาครัฐ  นักวิชาการและนักปฏิบัติจึงผลิตและต่อยอดองค์ความรู้ออกมาอย่างไม่ขาดสาย  หนังสือและตำราเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐจึงมีจำนวนมากมาย และหลายเล่มได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก  อย่างไรก็ดี เมื่อโลกเปลี่ยนไป แนวทางการบริหารภาครัฐก็ย่อมเปลี่ยนแปลง และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็ต้องได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกัน
ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะแนะนำให้ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐ และผู้อ่านทั่วไป มีความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของการบริหารภาครัฐและสาขาวิชาที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน  ด้วยจุดมุ่งหมายเช่นนั้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จึงมีความกว้างซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของการบริหารภาครัฐ มากกว่าความลึกลงไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ผู้เขียนตระหนักดีว่าการเขียนหนังสือเพื่อแนะนำการบริหารภาครัฐขึ้นใหม่อีกหนึ่งเล่มนั้นย่อมอยู่ห่างไกลคำว่าแปลกใหม่  กระนั้น ผู้เขียนก็ตระหนักอีกว่าความแตกต่างหลากหลายย่อมดีกว่าความซ้ำซากจำเจ  หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งก่อให้เกิดความแตกต่างหลากหลายในมุมมองเรื่องการบริหารภาครัฐและรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นไปอีก ทั้งยังขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจด้วยการแนะนำแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ใช้ในการบริหารภาครัฐในยุคแห่งความพลิกผันอีกด้วย  ผู้อ่านจึงจะได้เรียนรู้ทั้งหลักการบริหารภาครัฐในยุคดั้งเดิม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตอันใกล้
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ว่าด้วยความสำคัญและลักษณะทั่วไปของการบริหารภาครัฐ  ส่วนที่ 2 ว่าด้วยพัฒนาการของแนวคิดของการบริหารภาครัฐ ตั้งแต่การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมจนถึงแนวคิดในปัจจุบัน  ส่วนที่ 3 ว่าด้วยภาครัฐกับการจัดทำบริการสาธารณะ นโยบายสาธารณะ การจัดการองค์การภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการคลังและการงบประมาณภาครัฐ  และส่วนที่ 4 ว่าด้วยอนาคตของการบริหารภาครัฐ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดเพื่อการจัดการปกครองสาธารณะในศตวรรษที่ 21 ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading