คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นยั้นเทพ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้เขียน: กนกพร เทือกถา

สำนักพิมพ์: วิสดอมเวิลด์,WISDOM

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือสอบราชการ แนวข้อสอบ

0 (0) เขียนรีวิว

265.50 บาท

295.00 บาท ประหยัด 29.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 คะแนน

รวบรวมเนื้อหาเทคนิควิธีการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่าและประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้แม้เตรียมตัวสอบในช่วงเวลาอันจำกัด < แสดงน้อยลง รวบรวมเนื้อหาเทคนิควิธีการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่าและประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้แม้เตรียมตัวสอบในช่วงเวลาอันจำกัด
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Love On Top ลด On Top หนังสือลด 10%*

Tags: แนวข้อสอบ+เฉลย , คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ , เตรียมสอบองก์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

265.50 บาท

295.00 บาท
295.00 บาท
ประหยัด 29.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 คะแนน

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
392 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
17 x 24 x 1.4 CM
น้ำหนัก
0.473 KG
บาร์โค้ด
9786160843763

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นยั้นเทพ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นยั้นเทพ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

จัดทำครอบคลุมเนื้อหากฎหมายท้องถิ่นฉบับหล่าสุด ภาษาอังกฤษ ความรู้
เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ Thailand 4.0 ตามประกาศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ทั้งยังมี QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application ลอง
สนามสอบ ซึ่งได้โดยรวบรวมเนื้อหา เทคนิค วิธีการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ
ข้อสอบเก่า และประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้แม้
เตรียมตัวสอบในช่วงเวลาอันจำกัด


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นยั้นเทพ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ตาราง Application
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
   และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2542
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 1)
  • ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 2)
  • ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Thiland 4.0
  • ลองสนาม : วิเคราะห์ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก. ปี 2562-2563
  • สรุปเนื้อหา : ภาษาอังกฤษ

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading