ทหารกับการเมืองไทย ถอดบทเรียนจากภาคทฤษฎี

ผู้เขียน: ตวงศักดา กะตะศิลา

สำนักพิมพ์: เดือนกระจ่าง

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

70.00 บาท

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม

70.00 บาท

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
60 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
2.66 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000079232

รายละเอียด : ทหารกับการเมืองไทย ถอดบทเรียนจากภาคทฤษฎี

สาระกึ่งวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและการทหาร (ฉบับย่อ)

งานเขียนชิ้นนี้มีลักษณะกึ่งๆ วิชาการ กล่าวคือเป็นไป
ในลักษณะเรื่องเล่าเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย
จากการเรียนวิชาทหารกับการเมืองไทยของผู้เขียน
ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองไทย
และการทหาร ทฤษฎีต่าง ๆ
ล้วนได้นำมาจากสิ่งที่ผู้เขียนได้ศึกษาตลอด 1 ภาคการศึกษา
เนื้อหาโดยหลักแล้ว จะไม่ได้มุ่งเน้นศัพท์ที่แสนยาก
เกินกว่าจะทำความเข้าใจได้
และงานชิ้นนี้ยังคงเป็นงานที่เขียนไปในทำนองที่ว่าตามความเข้าใจ

ตามแต่สติปัญญาอันน้อยนิดจะพึงจำได้
ระหว่างที่ผู้เขียนได้เขียนเรื่องนี้ไป
ก็อดที่จะนึกถึงพระอัครสาวกพระองค์หนึ่งชื่อพระอานนท์มิได้ คือ
ข้าพเจ้าได้สดับรับฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้ ก็เล่าไปแบบนี้
แต่งานชิ้นนี้ก็หาได้เอาไปเทียบเคียงกับสิ่งนั้นไม่
เป็นเพียงการยกตัวอย่างเฉย ๆ แก้ตัวกันตรงนี้เลย ...
ผู้เขียนเพียงผู้ถ่ายทอด
เป็นไปในลักษณะการจดจำที่มีอยู่ในสมุดจดบันทึกไว้ระหว่างเรียนเ
ท่านั้น สิ่งเหล่านี้ผู้เขียนคิดว่าทุก ๆ ท่านพึงกระทำได้
วัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้
ไม่มีอะไรมากเสียกว่าการบันทึกประวัติความทรงจำของผู้เขียนประ
การหนึ่ง และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
ร่ำเรียนมาด้วยประการหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับทหารกับการเมือง
โดยเน้นอธิบายขยายความตามความเข้าใจส่วนตัวเป็นหลัก
แม้ผู้เขียนเองจะร่ำเรียนมาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็ตามที
บางสิ่งบางอย่างก็หาได้ว่าจะรู้แจ้งแทงตลอด แม้แต่รายวิชานี้ก็ตาม
แม้จะได้เกร็ด A ในช่วงสอบ ปลายภาค
และสอบประมวลผ่านเป็นที่เรียบร้อย
สิ่งเหล่านี้ผู้เขียนกลับมานั่งคิดว่า
ยังคงไม่ใช่เครื่องวัดองค์ความรู้ทั้งหมด ที่มีอยู่เป็นเพียงด่านเล็ก ๆ

เท่านั้น หากไม่ทบทวนเลย สิ่งต่าง ๆ ก็ย่อมหลงลืมไปตามเวลา
จึงเริ่มที่จะลงมือบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เสียเลย
หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งก็ย่อมมีแน่นอน
ที่ผู้เขียนมองไม่เห็น ผู้เขียนเองก็ขอน้อมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
สิ่งใด
ที่พอเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนก็ขอมอบความดีความชอบให้แด่
และพ่อ-แม่ ครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชา รวมไปถึงสรรพสิ่งต่าง ๆ
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต คำนำนี้เดิมทีก็ไม่อยากจะเขียน
เนื่องด้วยเนื้อหาก็บอกไว้ในตัวอยู่แล้ว
แต่หากไม่เขียนเลยก็กระไรอยู่
จึงขอเขียนทักทายท่านผู้อ่านลงบนหน้ากระดาษนี้ไปเลยแล้วกันครั
บ “สวัสดี และเพลิดเพลินในการอ่านครับ”

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading