นโยบายสาธารณะและการปกครองท้องถิ่น (ฉบับย่อที่สุด)

ผู้เขียน: ตวงศักดา กะตะศิลา

สำนักพิมพ์: เดือนกระจ่าง

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 (0) เขียนรีวิว

70.00 บาท

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 คะแนน

70.00 บาท

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 คะแนน

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • E-Book ช้อป E-Book และ E-Magazine ครบ 3 เล่ม ลด 15% วันที่ 1 - 19 มิ.ย. 67
จำนวนหน้า
35 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
1.06 MB
ประเภทไฟล์
PDF, EPUB
บาร์โค้ด
9000079229

รายละเอียด : นโยบายสาธารณะและการปกครองท้องถิ่น (ฉบับย่อที่สุด)

สารัตถะกึ่งวิชาการ  ด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

งานชิ้นนี้ ผู้เขียนพยายาม อธิบายตามความเข้าใจส่วนตัวเป็นหลัก
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลอันหน้าเชื่อถือประกอบการเขียนไปด้วย รวมไปถึงใส่ความรู้สึกนึกคิด
หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในงานชิ้นนี้ วัตถุประสงค์ที่จัดทำบทความขนาดสั้นเล่มนี้
คือเพื่อใช้เป็นการทวนในการสอบวัดคุณสมบัติ (QE.) ของภาคการศึกษาที่ 2/2563
ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อันผู้เขียนได้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
ในหมวดวิชาเอกนโยบายสาธารณะ กระนั้นจึงได้เร่งพยายามรวมรวมเอกสาร
และอ่านทบทวนเพื่อให้ทันกับการสอบในครั้งนี้
ผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากอ่านแล้วจะจำไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าที่ควร
จึงตัดสินใจรวบรวมเป็นบทความขนาดสั้นๆ ไว้เป็นเล่มเสียเลย เพื่อไม่ให้หลงลืมมากเกินไป

ซึ่งก็แน่ละในหมวดวิชาเอกนโยบายสาธารณะนั้น ประกอบไปด้วย 3 กระบวนวิชาใหญ่ได้แก่ 1)
วิชานโยบายศาสตร์ 2) วิชากระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย และ 3)
สัมมนานโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไทย ซึ่งทั้ง 3
กระบวนวิชานี้มีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันและสอบผ่านในคร์อสเป็นที่เรียบร้อย
และผลการเรียนก็เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องมาสอบวัดคุณสมบัติ (QE.)
อีกรอบก่อนสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามระเบียบของบังคับของทางมหาวิทยาลัย
เหนือสิ่งอื่นใดงานชิ้นนี้ก็จะพอมีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างไม่มากก็น้อย สิ่งที่บรรจุอยู่ในงานชิ้นนี้
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยทั่วไป และหลักรัฐศาสตร์ทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ
และการกำหนอนโยบายสาธารณะ นำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย อธิบายถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงที่ 2 กล่าวถึงหลักการกระจายอำนาจ พอสังเขป รวมไปถึงการระบุข้อดี-ข้อเสีย พอประมาณ
งานชิ้นนี้จึงสั้นที่สุด เท่าที่ความสามารถอันน้อยนิดจะพึงกระทำได้
และผู้เขียนเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่เขียนหรือเรียบเรียงออกไปเท่าที่ควร อยากจะแก้ตัวว่า ไม่มีเวลา ก็กระไรอยู่
แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้สนใจอยู่บ้างพอสมควร

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading