รวมคำฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 5 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ นายหน้า ตั๋วเงิน บัตรเครดิต

ผู้เขียน: สูตรไพศาล

สำนักพิมพ์: สูตรไพศาล

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  169.00 บาท

169.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 31.00 บาท (15.50 %)

ผู้เขียน พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ และ ดร.วนิดา วาดีเจริญ
คำฟ้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสนอคดีต่อศาล เพื่อให้ทราบว่าโจทก์ต้องการให้ศาลเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยตามคำขอในเรื่องใด การร่างฟ้องจึงต้องบรรยายด้วยความรอบคอบรัดกุม ตั้งแต่การตั้งรูปคดี ถ้อยคำภาษาลำดับเรื่องให้ชัดเจน
ผู้รวบรวมจึงได้นำคำฟ้องมาดัดแปลงทำเป็นตัวอย่างในการร่างฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริง เหมาะสม สมบูรณ์ทุกด้าน เพียงแต่เป็นแนวทางในการร่างฟ้องเท่านั้น แต่หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจพอสมควร อย่างไรก็ตามสัจธรรมของมนุษย์นั้น ผู้ที่กระทำทำเท่านั้นที่มีความผิดพลาด
สารบัญ
1 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (อาคาร) ขับไล่เรียกค่าเสียหาย
2 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (ที่ดิน) ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
3 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (ที่ดิน) ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
4 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (อาคารพาณิชย์) เรียกค่าเสียหาย
5 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (ตึกแถว) เรียกเงินประกันค่าเสียหายคืน
6 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (เครื่องผสมคอนกรีต) เรียกค่าเสียหาย
7 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (รถบรรทุก) เรียกค่าเสียหาย
8 คำฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าทรัพย์ (อาคารพาณิชย์) เรียกค่าเสียหาย
9 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (โทรศัพท์มือถือ) เรียกค่าเสียหาย ให้ส่งมอบทรัพย์คืน
10 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์เก๋ง) ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
11 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์เก๋ง) ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันและให้ส่งมอบทรัพย์คืน
12 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)  ให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
13 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  ให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
14 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
15 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์บรรทุก)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกัน
16 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกัน
17 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกัน ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้าง
18 คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย (ที่ดิน)  เรียกค่าเสียหาย ให้โอนกรรมสิทธิ์
19 คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย (ที่ดิน)  เรียกค่าเสียหาย ให้โอนกรรมสิทธิ์
20 คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อขาย (อสังหาริมทรัพย์)  เรียกค่าเสียหาย
21 คำฟ้องผิดให้โอนกรรมสิทธิ์ (ที่ดิน) 
22 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ค่าออกแบบ)  เรียกค่าเสียหาย
23 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ค่าว่าความ) 
24 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ค่าว่าความ) 
25 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าตกแต่งร้าน) 
26 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าลงโฆษณา)  เรียกค่าเสียหาย
27 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าทำถนน)
28 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าฟอกและย้อมผ้า)  เรียกค่าเสียหาย
29 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน) เรียกค่าเสียหาย
30 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าก่อสร้างกำแพงกั้นดิน) เรียกค่าเสียหาย
31 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ก่อสร้างอาคารชุด)  เรียกค่าเสียหาย
32 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) เรียกค่าเสียหาย
33 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าทำป้าย)  เรียกค่าเสียหาย
34 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ทำบล็อกแม่พิมพ์)
35 คำฟ้องผิดสัญญาจำนอง (ที่ดิน)
36 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า
37 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า  เรียกค่าเสียหาย
38 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า
39 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า  เรียกค่าเสียหาย
40 คำฟ้องเรียกทรัพย์คืน  เรียกค่าเสียหาย
41 คำฟ้องผิดสัญญารับฝากทรัพย์  เรียกค่าเสียหาย
42 คำฟ้องให้จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
43 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
44 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
45 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
46 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
47 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
48 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
49 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
50 คำฟ้องผิดบัตรเครดิต  เรียกค่าเสียหาย
51 คำฟ้องผิดบัตรเครดิต  เรียกค่าเสียหาย
52 คำฟ้องผิดบัตรเครดิต  เรียกค่าเสียหาย

< แสดงน้อยลง

ผู้เขียน พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ และ ดร.วนิดา วาดีเจริญ
คำฟ้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสนอคดีต่อศาล เพื่อให้ทราบว่าโจทก์ต้องการให้ศาลเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยตามคำขอในเรื่องใด การร่างฟ้องจึงต้องบรรยายด้วยความรอบคอบรัดกุม ตั้งแต่การตั้งรูป อ่านเพิ่มเติม >

169.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 31.00 บาท (15.50 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
284 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
2.76 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000078038

รายละเอียด : รวมคำฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 5 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ นายหน้า ตั๋วเงิน บัตรเครดิต

ผู้เขียน พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ และ ดร.วนิดา วาดีเจริญ
คำฟ้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสนอคดีต่อศาล เพื่อให้ทราบว่าโจทก์ต้องการให้ศาลเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยตามคำขอในเรื่องใด การร่างฟ้องจึงต้องบรรยายด้วยความรอบคอบรัดกุม ตั้งแต่การตั้งรูปคดี ถ้อยคำภาษาลำดับเรื่องให้ชัดเจน
ผู้รวบรวมจึงได้นำคำฟ้องมาดัดแปลงทำเป็นตัวอย่างในการร่างฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริง เหมาะสม สมบูรณ์ทุกด้าน เพียงแต่เป็นแนวทางในการร่างฟ้องเท่านั้น แต่หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจพอสมควร อย่างไรก็ตามสัจธรรมของมนุษย์นั้น ผู้ที่กระทำทำเท่านั้นที่มีความผิดพลาด
สารบัญ
1 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (อาคาร) ขับไล่เรียกค่าเสียหาย
2 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (ที่ดิน) ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
3 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (ที่ดิน) ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
4 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (อาคารพาณิชย์) เรียกค่าเสียหาย
5 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (ตึกแถว) เรียกเงินประกันค่าเสียหายคืน
6 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (เครื่องผสมคอนกรีต) เรียกค่าเสียหาย
7 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ (รถบรรทุก) เรียกค่าเสียหาย
8 คำฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าทรัพย์ (อาคารพาณิชย์) เรียกค่าเสียหาย
9 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (โทรศัพท์มือถือ) เรียกค่าเสียหาย ให้ส่งมอบทรัพย์คืน
10 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์เก๋ง) ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
11 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์เก๋ง) ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันและให้ส่งมอบทรัพย์คืน
12 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)  ให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
13 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  ให้ชำระค่าเสียหายค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
14 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกันให้ส่งมอบทรัพย์คืน
15 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์บรรทุก)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกัน
16 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกัน
17 คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)  เรียกค่าเสียหาย ค้ำประกัน ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้าง
18 คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย (ที่ดิน)  เรียกค่าเสียหาย ให้โอนกรรมสิทธิ์
19 คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย (ที่ดิน)  เรียกค่าเสียหาย ให้โอนกรรมสิทธิ์
20 คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อขาย (อสังหาริมทรัพย์)  เรียกค่าเสียหาย
21 คำฟ้องผิดให้โอนกรรมสิทธิ์ (ที่ดิน) 
22 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ค่าออกแบบ)  เรียกค่าเสียหาย
23 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ค่าว่าความ) 
24 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ค่าว่าความ) 
25 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าตกแต่งร้าน) 
26 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าลงโฆษณา)  เรียกค่าเสียหาย
27 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าทำถนน)
28 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าฟอกและย้อมผ้า)  เรียกค่าเสียหาย
29 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน) เรียกค่าเสียหาย
30 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าก่อสร้างกำแพงกั้นดิน) เรียกค่าเสียหาย
31 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ก่อสร้างอาคารชุด)  เรียกค่าเสียหาย
32 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) เรียกค่าเสียหาย
33 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ค่าทำป้าย)  เรียกค่าเสียหาย
34 คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ (ทำบล็อกแม่พิมพ์)
35 คำฟ้องผิดสัญญาจำนอง (ที่ดิน)
36 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า
37 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า  เรียกค่าเสียหาย
38 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า
39 คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า  เรียกค่าเสียหาย
40 คำฟ้องเรียกทรัพย์คืน  เรียกค่าเสียหาย
41 คำฟ้องผิดสัญญารับฝากทรัพย์  เรียกค่าเสียหาย
42 คำฟ้องให้จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
43 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
44 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
45 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
46 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
47 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
48 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
49 คำฟ้องผิดตั๋วเงิน  เรียกค่าเสียหาย
50 คำฟ้องผิดบัตรเครดิต  เรียกค่าเสียหาย
51 คำฟ้องผิดบัตรเครดิต  เรียกค่าเสียหาย
52 คำฟ้องผิดบัตรเครดิต  เรียกค่าเสียหาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมคำฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 5 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ นายหน้า ตั๋วเงิน บัตรเครดิต ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading