รวมคำฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 1 ผิดสัญญาฯ ละเมิด โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย รับช่วงสิทธิ ชำระค่าเช่า ขอให้เพิก

ผู้เขียน: สูตรไพศาล

สำนักพิมพ์: สูตรไพศาล

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  169.00 บาท

169.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 31.00 บาท (15.50 %)

โดย พ.ต.อ.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต เอกกฎหมายปกครอง
และ พ.ต.ท.เสวก อรุณรุมแสง
นิติศาสตรบัณฑิต
คำฟ้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสนอคดีต่อศาล เพื่อให้ศาลทราบว่าโจทก์ต้องการให้ศาลเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยตามคำขอในเรื่องใด การร่างฟ้องจึงต้องบรรยายด้วยความรอบคอบรัดกุม ตั้งแต่การตั้งรูปคดี ถ้อยคำภาษา ลำดับเรื่องให้ชัดเจน
ผู้รวบรวมจึงได้นำคำฟ้องมาดัดแปลงทำเป็นตัวอย่างในการร่างฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริง เหมาะสม สมบูรณ์ทุกด้าน เพียงแต่เป็นแนวทางในการร่างฟ้องเท่านั้น แต่หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจพอสมควร อย่างไรก็ตาม สัจธรรมของมนุษย์นั้นมีหลักเกณฑ์ว่า ผู้ที่กระทำเท่านั้นที่มีโอกาสผิดพลาด ดังนั้นหนังสือเล่มนี้หากมีข้อความใดผิดพลาด เพิ่มเติม ขาด ตก บกพร่อง ด้วยประการใดๆ ผู้รวบรวมขอน้อมรับด้วยความเคารพ  สารบัญ  (พร้อมคำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง)
 
คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า  
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ เรียกทรัพย์สินคืน ค้ำประกัน ชำระค่าปรับ
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย 
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน บังคับจำนอง
คำฟ้องให้เพิกถอนการฉ้อฉล ภารจำยอม ทางจำเป็น ละเมิด
คำฟ้องให้ถอนคืนการให้ที่ดิน
คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ  (ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน)
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืม
คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ ค้ำประกัน เรียกทรัพย์สินคืน เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาเรียกเงินคืน
คำฟ้องขอให้เพิกถอนการให้ที่ดิน
คำฟ้องขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คำฟ้องผิดสัญญาออกแบบควบคุมงาน
คำฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
คำฟ้องละเมิด เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาให้ชำระหนี้ค่านายหน้า
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย
คำฟ้องละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิด, ขับไล่
คำฟ้องละเมิด รบกวนสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน
คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ
คำฟ้องละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิด เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาประกันชีวิต
คำฟ้องละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
คำฟ้องผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาจำนอง
คำฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นและทางภาระจำยอม
คำฟ้องผิดสัญญาฝากทรัพย์เรียกเงินคืน
คำฟ้องชำระค่าเช่า ละเมิด และเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องเพิกถอนนิติกรรมละเมิด,  และเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาให้ชำระหนี้ (บัตรเครดิต)
คำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ เรียกเงินประกันคืน
คำฟ้องผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน

< แสดงน้อยลง

โดย พ.ต.อ.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต เอกกฎหมายปกครอง
และ พ.ต.ท.เสวก อรุณรุมแสง
นิติศาสตรบัณฑิต
คำฟ้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสนอคดีต่อศาล เพื่อให้ศาลทราบว่าโจทก์ต้องการให้ศาลเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยต อ่านเพิ่มเติม >

169.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 31.00 บาท (15.50 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
240 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
5.99 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000078034

รายละเอียด : รวมคำฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 1 ผิดสัญญาฯ ละเมิด โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย รับช่วงสิทธิ ชำระค่าเช่า ขอให้เพิก

โดย พ.ต.อ.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต เอกกฎหมายปกครอง
และ พ.ต.ท.เสวก อรุณรุมแสง
นิติศาสตรบัณฑิต
คำฟ้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสนอคดีต่อศาล เพื่อให้ศาลทราบว่าโจทก์ต้องการให้ศาลเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยตามคำขอในเรื่องใด การร่างฟ้องจึงต้องบรรยายด้วยความรอบคอบรัดกุม ตั้งแต่การตั้งรูปคดี ถ้อยคำภาษา ลำดับเรื่องให้ชัดเจน
ผู้รวบรวมจึงได้นำคำฟ้องมาดัดแปลงทำเป็นตัวอย่างในการร่างฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริง เหมาะสม สมบูรณ์ทุกด้าน เพียงแต่เป็นแนวทางในการร่างฟ้องเท่านั้น แต่หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจพอสมควร อย่างไรก็ตาม สัจธรรมของมนุษย์นั้นมีหลักเกณฑ์ว่า ผู้ที่กระทำเท่านั้นที่มีโอกาสผิดพลาด ดังนั้นหนังสือเล่มนี้หากมีข้อความใดผิดพลาด เพิ่มเติม ขาด ตก บกพร่อง ด้วยประการใดๆ ผู้รวบรวมขอน้อมรับด้วยความเคารพ  สารบัญ  (พร้อมคำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง)
 
คำฟ้องผิดสัญญานายหน้า  
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ เรียกทรัพย์สินคืน ค้ำประกัน ชำระค่าปรับ
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย 
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน บังคับจำนอง
คำฟ้องให้เพิกถอนการฉ้อฉล ภารจำยอม ทางจำเป็น ละเมิด
คำฟ้องให้ถอนคืนการให้ที่ดิน
คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ  (ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน)
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืม
คำฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ ค้ำประกัน เรียกทรัพย์สินคืน เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาเรียกเงินคืน
คำฟ้องขอให้เพิกถอนการให้ที่ดิน
คำฟ้องขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
คำฟ้องผิดสัญญาออกแบบควบคุมงาน
คำฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
คำฟ้องละเมิด เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาให้ชำระหนี้ค่านายหน้า
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย
คำฟ้องละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิด, ขับไล่
คำฟ้องละเมิด รบกวนสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน
คำฟ้องผิดสัญญาจ้างทำของ
คำฟ้องละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิด เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาประกันชีวิต
คำฟ้องละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
คำฟ้องผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาจำนอง
คำฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นและทางภาระจำยอม
คำฟ้องผิดสัญญาฝากทรัพย์เรียกเงินคืน
คำฟ้องชำระค่าเช่า ละเมิด และเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องเพิกถอนนิติกรรมละเมิด,  และเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้องผิดสัญญาให้ชำระหนี้ (บัตรเครดิต)
คำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
คำฟ้องผิดสัญญาเช่าทรัพย์ เรียกเงินประกันคืน
คำฟ้องผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมคำฟ้องคดีแพ่ง เล่ม 1 ผิดสัญญาฯ ละเมิด โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย รับช่วงสิทธิ ชำระค่าเช่า ขอให้เพิก ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading