ฉลาดกว่า AI

ผู้เขียน: อาราอิ โนริโกะ

สำนักพิมพ์: อมรินทร์ How to

หมวดหมู่: จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง , การพัฒนาตัวเอง how to

7 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  220.50 บาท

220.50 บาท

245.00 บาท ประหยัด 24.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม

หนังสือฮาวทู จิตวิทยา ฉลาดกว่า AI ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น มาเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อน AI เพื่อไม่ให้มันอยู่เหนือกว่าเราในอนาคตกันเถอะ ! < แสดงน้อยลง หนังสือฮาวทู จิตวิทยา ฉลาดกว่า AI ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น มาเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อน AI เพื่อไม่ให้มันอยู่เหนือกว่าเราในอนาคตกันเถอะ !

220.50 บาท

245.00 บาท
245.00 บาท
ประหยัด 24.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
228 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
20.9 x 14.4 x 1.3 CM
น้ำหนัก
0.29 KG
บาร์โค้ด
9786161842529

รายละเอียด : ฉลาดกว่า AI

ฉลาดกว่า AI

ในอนาคตอันใกล้นี้ AI จะเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากยิ่งขึ้น ทำให้เราต้องพยายามพัฒนาทักษะการทำงานของเราให้โดดเด่น เพื่อป้องกันไม่ให้ AI แย่งงาน แต่งานที่พูดถึงนั้น คืองานอะไร แน่นอนว่าต้องเป็นงานที่ AI ไม่สามารถทำได้ หรืองานที่ AI ทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงนวัตกรรมการพัฒนา AI ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ว่าควรพัฒนาไปในทิศทางไหน เพื่อไม่ให้ AI มายึกครองงานของเราไปในอนาคต

 


สารบัญ : ฉลาดกว่า AI

  • บทที่ 1 การสอบเข้า MARCH-AI คือคู่แข่ง
  • บทที่ 2 การสอบตก-Singularity เป็นเพียงไซไฟ
  • บทที่ 3 อ่านตำราเรียนไม่ออก-การสำรวจการอ่านความเข้าใจทั่วประเทศ
  • บทที่ 4 สถานการณ์เลวร้ายที่สุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฉลาดกว่า AI ดูทั้งหมด >

รีวิว


4.5
7 รีวิว
 • 5
  86 %
 • 4
  14 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

รีวิวจากลูกค้า

utheny24@gmail.com
1 เดือน ก่อน
 • 0

ท ำให้รู้เท่ำทันขีดควำมสำมำรถของ AI จุดแข็งและจุดอ่อน งำนไหนที่ AI ไม่สำมำรถท ำได้ หรือ ท ำได้ไม่ดีเท่ำมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ถึงกำรพัฒนำ ศักยภำพของตนเอง ว่ำควรพัฒนำไปในทิศทำงไหน เพื่อป้องกัน AI มำยึดครองงำน ของเรำไปในอนำคต

dai-go@hotmail.com
1 เดือน ก่อน
 • 0

อ่านเถอะครับ ยุคนี้ไม่ได้แข่งกับคนต้องมาสู้ AI ด้วย มารู้จุดแข็งและจุดด้อย AI สำหรับการรับมือ

wattanameesit@gmail.com
1 เดือน ก่อน
 • 0

เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ดีเลยหนังสือเล่มนี้ที่ให้เราเห็นถึงข้อด้อยและข้อเสียของ AI ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้และก้าวทัน AI

nongkhied012@hotmail.com
1 เดือน ก่อน
 • 0

ฉลาดกว่า AI หนังสือที่พูดเกี่ยวกับ ว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์ เปล่าเลย มันไม่ได้เข้ามาแทนแต่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเท่านั้น ความจริงแล้ว Ai ถูกพัฒนาด้วยมนุษย์ มันคือระบบคอมเตอร์ หรือ ซอฟแวร์ ที่มนุษย์ คิดค้น ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ และ หน่วยความจำ ที่ต้องใช้ ในการประเมินผล แต่แล้ว มีคนมากมายพูดถึงว่า Sigularity ที่จะมาเหนือกว่า Ai ไม่จริง มันเป็นแค่สิ่งที่คาดการณ์ แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เราเรียกมันเรียก เอกภาวะทางเทคโนโลยีเท่านั้น มันยังมีจุดดีและด้อย ที่ไม่สามารถ ควบคุมเหมือนมนุษย์ได้ ยังไงสมองมนุษย์ ก็ยังดีกว่าระบบ Ai แน่นอน

winitra_toy162@hotmail.com
1 เดือน ก่อน
 • 0

รู้เท่าทันขีดความสามารถของ AI จุดแข็งและจุดอ่อน งานไหนที่ AI ไม่สามารถทำได้ หรือ ทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ว่าควรพัฒนาไปในทิศทางไหน ป้องกัน AI มายึดครองงานของเราไปในอนาคต

loading