โลจิสติกส์และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ผู้เขียน: วัชรี จงแจ่ม

สำนักพิมพ์: วัชรี จงแจ่ม

หมวดหมู่: บริหาร ธุรกิจ , การบริหารธุรกิจ

0 รีวิว เขียนรีวิว

189.05 บาท

199.00 บาท ประหยัด 9.95 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 35 แต้ม

 • ส่วนลด:
  ลด 5%
 • โปรโมชั่น: E-Book ลดทุกเล่ม ทั้งเว็บ 5% วันที่ 1 - 30 ก.ย. 66

189.05 บาท

199.00 บาท
199.00 บาท
ประหยัด 9.95 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 35 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • ช้อป E-Book และ E-Magazine ครบ 3 เล่ม ลด 15% วันที่ 1 - 30 ก.ย. 66
จำนวนหน้า
60 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
1.92 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000072272

รายละเอียด : โลจิสติกส์และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญและมีความเร่งด่วนอย่างมากต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภาคธุรกิจไทยในภาพรวม
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นการเชื่อมโยงเอายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นยุทธศาสตร์หลักที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เข้าด้วยกัน ทำให้ได้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระยะ 20 ปี โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 ปีแรก ระยะ 5-10 ปี และระยะ 11-20 ปี
ภายในหนังสือ โลจิสติกส์และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (LOGISTICS AND DEVELOPMENT SYSTEM OF THAILAND LOGISTICS) เล่มนี้จะได้บอกเล่าถึง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายสำคัญด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งสู่อนาคตของประเทศปี 2579 ให้สัมฤทธิ์ผลโดยยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้สามารถกระจายฐานการบริการและการลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียนอย่างมีเสถียรภาพ สนับสนุนการแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะสูงและมีมาตรฐานสากล ดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้า การบริการ และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาภายในปี 2579 ต่อไป

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading