สัญญาเช่า TFRS 16 Make Account Easy

     หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดของ Make Account Easy โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เขียนได้ประยุกต์วิธีปฏิบัติทางบัญชีและตัวอย่างที่ใช้ในการปฎิบัติงานจริง รวมทั้งมีแผนภาพประกอบเพื่อทำให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และมีศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย
     ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือ และ Ebook โดยมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดฝึกทำพร้อมเฉลย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน ทั้งในด้านของการเรียนและการสอบ รวมทั้งการปฏิบัติงาน

จำนวน :

1

รายละเอียด

     หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดของ Make Account Easy โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เขียนได้ประยุกต์วิธีปฏิบัติทางบัญชีและตัวอย่างที่ใช้ในการปฎิบัติงานจริง รวมทั้งมีแผนภาพประกอบเพื่อทำให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และมีศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย
     ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือ และ Ebook โดยมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดฝึกทำพร้อมเฉลย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน ทั้งในด้านของการเรียนและการสอบ รวมทั้งการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว