พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปสนใจภาษาเกาหลีและต้องการเตรียมสอบ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK: Test of Proficiency in Korean) ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบ โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย ข้อสอบ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 100 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี พร้อมกับเฉลยและคำแปลภาษาไทยท้ายเล่มยังมีไวยากรณ์และคำศัพท์ต้นถึงกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาด้วยตนเอง
จำนวน :

1

179.00 บาท

149.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (16.76 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปสนใจภาษาเกาหลีและต้องการเตรียมสอบ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK: Test of Proficiency in Korean) ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบ โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย ข้อสอบ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 100 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี พร้อมกับเฉลยและคำแปลภาษาไทยท้ายเล่มยังมีไวยากรณ์และคำศัพท์ต้นถึงกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว