อธิบาย พระราชบัญญัติคุมความประพฤติ (แก้ไขล่าสุด)

รวบรวมหลักแนวคิดทางทฤษฎีและหลักในทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติของผู้กระทำความผิดทางอาญา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

550.00 บาท

495.00 บาท

"คุณประหยัดไป 55.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 19 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อธิบาย พระราชบัญญัติคุมความประพฤติ (แก้ไขล่าสุด)

อธิบาย พระราชบัญญัติคุมความประพฤติ (แก้ไขล่าสุด)

หลักแนวคิดในการลงโทษบุคคลในทางอาญาในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือรัฐไม่ควรเน้นการลงโทษบุคคลเนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความบกพร่องของรัฐในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลบุคคลที่อยู่ในรัฐ โดยถือว่าบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐยอมรับอาสาโดยปริยายที่จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือประชาชนในรัฐ และหากมีคนกระทำความผิดก็เนื่องมาจากรัฐมีความบกพร่องในการทำหน้าที่นั่นเองเพราะรัฐมีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกอาชีพ กำหนดอาชีพ (ซึ่งมีในกฎหมายต่าง ๆ ที่รัฐให้ประกอบอาชีพ รัฐห้ามประกอบอาชีพ การขออนุญาตประกอบอาชีพหลักเสรีในอาชีพที่รัฐยินยอมให้ทำได้)

โดยเหตุนี้การรอการลงโทษจึงเป็นมาตรการและทางเลือกหนึ่งโดยใช้วิธีการคุมประพฤติบุคคลที่กระทำความผิดทางอาญา นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้อธิบายถึงการคุมประพฤติของผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในเรือนจำแล้วแต่มีเหตุที่สามารถคุมประพฤติโดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมในการควบคุมนักโทษนักโทษโดยการคุมประพฤติได้ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่เกี่ยวกับการลงโทษบุคคลหรือควบคุมดูแลบุคคลโดยไม่เน้นการลงโทษโดยวิธีการดั้งเดิมที่คุมตัวไว้ในสถานที่จำกัดซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปรับปรุงคนที่กระทำความผิด


สารบัญ : อธิบาย พระราชบัญญัติคุมความประพฤติ (แก้ไขล่าสุด)

  • พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
  • พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
  • หมวด ๑ คณะกรรมการคุมประพฤติ
  • หมวด ๒ อำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
  • หมวด ๓ การสืบเสาะและพินิจ การคุมประพฤติและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
  • หมวด ๔ อำนาจของศาลเกี่ยวกับการคุมประพฤติ
  • หมวด ๕ การดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
  • หมวด ๖ การสงเคราะห์
  • หมวด ๗ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน
  • หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
  • บทเฉพาะกาล


ข้อมูลเพิ่มเติม : อธิบาย พระราชบัญญัติคุมความประพฤติ (แก้ไขล่าสุด)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อธิบาย พระราชบัญญัติคุมความประพฤติ (แก้ไขล่าสุด) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว