อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ

อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงคำว่าทรีอินวันหมายถึง ๓ สิ่งที่มีใน ๑ เล่มดังนี้คือ ONE คือขั้นตอนการทำอุทธรณ์ฎีกาทั้งคดีแพ่งหรือขั้นตอนการแก้อุทธรณ์หรือแก้ฎีกาตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสำนวน อีกทั้งกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารเกือบทุกฉบับที่จำเป็นที่ต้องใช้ประกอบอุทธรณ์ฎีกา หรือแก้อุทธรณ์-แก้ฎีกา ที่ยื่นส่งสารให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเพียงท่านทำตามหนังสือเล่มนี้ท่านจะสามารถยื่นอุทธรณ์-ฎีกา หรือแก้อุทธรณ์-แก้ฎีกา ต่อศาลได้เพราะเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงขั้นตอนอย่างละเอียดในการอุทธรณ์-ฎีกา หรือแก้อุทธรณ์-แก้ฎีกา ทั้งในคดีแพ่งพร้อมคำอธิบายโดยทำให้สามารถทราบได้ว่าเอกสารต่างๆ นั้นมีอะไรบ้างที่ยื่นต่อศาลและยื่นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง และเอกสารใดบ้างที่ต้องทำสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงาน TWO หมายถึงตัวบทย่อเนติบัณฑิตสภา ภาค๒ ข้อ ๖ TREE หมายถึงมาตราอุทธรณ์-ฎีกาที่แก้ไขใหม่ล่าสุด

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

600.00 บาท

570.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ

อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงคำว่าทรีอินวันหมายถึง ๓ สิ่งที่มีใน ๑ เล่มดังนี้คือ ONE คือขั้นตอนการทำอุทธรณ์ฎีกาทั้งคดีแพ่งหรือขั้นตอนการแก้อุทธรณ์หรือแก้ฎีกาตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสำนวน อีกทั้งกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารเกือบทุกฉบับที่จำเป็นที่ต้องใช้ประกอบอุทธรณ์ฎีกา หรือแก้อุทธรณ์-แก้ฎีกา ที่ยื่นส่งสารให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเพียงท่านทำตามหนังสือเล่มนี้ท่านจะสามารถยื่นอุทธรณ์-ฎีกา หรือแก้อุทธรณ์-แก้ฎีกา ต่อศาลได้เพราะเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงขั้นตอนอย่างละเอียดในการอุทธรณ์-ฎีกา หรือแก้อุทธรณ์-แก้ฎีกา ทั้งในคดีแพ่งพร้อมคำอธิบายโดยทำให้สามารถทราบได้ว่าเอกสารต่างๆ นั้นมีอะไรบ้างที่ยื่นต่อศาลและยื่นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง และเอกสารใดบ้างที่ต้องทำสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงาน TWO หมายถึงตัวบทย่อเนติบัณฑิตสภา ภาค๒ ข้อ ๖ TREE หมายถึงมาตราอุทธรณ์-ฎีกาที่แก้ไขใหม่ล่าสุด


สารบัญ : อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ

  • บทที่ ๑ อุทธรณ์คดีแพ่งคืออะไร
  • บทที่ ๒ การยื่นอุทธรณ์ทำอย่างไร
  • บทที่ ๓ แก้อุทธรณ์คดีแพ่งคืออะไร
  • บทที่ ๔ การเขียนแก้อุทธรณ์คดีแพ่ง
  • บทที่ ๕ ฎีกาแพ่งคืออะไร
  • บทที่ ๖ หลักในการยื่นฎีกา
  • บทที่ ๗ แก้ฎีกาคดีแพ่งคืออะไร
  • บทที่ ๘ การทุเลาการบังคับคดีในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา
  • บทที่ ๙ คำร้องเกี่ยวกับอุทธรณ์-ฎีกาคืออะไร
  • บทที่ ๑๐ การอุทธรณ์คำสั่งกรณีศาลไม่รับอุทธรณ์
  • บทที่ ๑๑ การรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
  • บทที่ ๑๒ มาตราที่เน้นออกสอบอุทธรณ์-ฎีกา เนติบัณฑิตภาค ๒
  • บทที่ ๑๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุทธรณ์-ฎีกาคดีแพ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม : อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว