คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้ง 8 วิชา ครูและผู้ปกครองสามารถใช้ติวเด็กให้ได้คะแนนสูงขึ้นทุกวิชาได้ไม่ยาก
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

390.00 บาท

331.50 บาท

"คุณประหยัดไป 58.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

ทางสำนักพิมพ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะทำแบบทดสอบ และสร้างนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งครูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นสรุปเรื่องย่อของแต่ละบท แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตลอดจนเสริมแบบทดสอบท้ายบทเพื่อเสริมและฝึกการคิดของนักเรียนอีกด้วย

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที)
  • วิชาไทย (วรรณคดีลำนำ)
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
  • หน้าที่พลเมือง
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • วิชาวิทยาการคำนวณ
  • วิชาสุขศึกษา
  • วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
  • เฉลย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว