วิเคราะห์สูตรเว่ยหล่าง ภาค ๑

หนังสือ “สูตรเว่ยหล่าง” เป็นบันทึกคำาสอนของท่านเว่ยหล่าง เอง ซึ่งเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่หกของพุทธศาสนานิกายเซน; ท่าน มร. ว่อง เป็นผู้แปลจากภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษก่อน, ต่อมาท่าน อาจารย์พุทธทาสได้แปลจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งมาสู่ภาษาไทย; ปัจจุบันเป็นที่นิยมและสนใจกันอย่างกว้างขวางในแวดวงของปัญญาชน. ท่านเว่ยหล่างอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่เป็น แต่มี ตำแหน่งอยู่ในระดับสูงสุดของพุทธศาสนานิกายเซน นั่นก็คือเป็นถึง พระสังฆปริณายกองค์ที่หก; คำสอนของท่านมีความลุ่มลึก คัมภีรภาพ ดังนั้นผู้ที่ทำาหน้าที่แปล, มิใช่ว่ารู้เฉพาะภาษาอย่างเดียว แต่ต้องรู้จริง เห็นแจ้งต่อสัจธรรมด้วย จึงจะแปลออกมาได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องได้. เนื่องจากผู้เขียนได้นำหนังสือสองเล่ม คือ “สูตรเว่ยหล่าง” และ “คำสอนฮวงโป” มาวิเคราะห์และได้เผยแผ่ทางเฟซบุ๊ค (Facebook) พร้อม ๆ กันมาตลอด, แต่ถ้าจะนำมารวมเป็นหนังสือเล่มเดียว ก็คงจะ มีความหนามาก จึงได้แบ่งออกเป็นภาค; ภาคที่หนึ่งนี้ก็ประมาณร้อยกว่าหน้ากระดาษ
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือ “สูตรเว่ยหล่าง” เป็นบันทึกคำาสอนของท่านเว่ยหล่าง เอง ซึ่งเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่หกของพุทธศาสนานิกายเซน; ท่าน มร. ว่อง เป็นผู้แปลจากภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษก่อน, ต่อมาท่าน อาจารย์พุทธทาสได้แปลจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งมาสู่ภาษาไทย; ปัจจุบันเป็นที่นิยมและสนใจกันอย่างกว้างขวางในแวดวงของปัญญาชน. ท่านเว่ยหล่างอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่เป็น แต่มี ตำแหน่งอยู่ในระดับสูงสุดของพุทธศาสนานิกายเซน นั่นก็คือเป็นถึง พระสังฆปริณายกองค์ที่หก; คำสอนของท่านมีความลุ่มลึก คัมภีรภาพ ดังนั้นผู้ที่ทำาหน้าที่แปล, มิใช่ว่ารู้เฉพาะภาษาอย่างเดียว แต่ต้องรู้จริง เห็นแจ้งต่อสัจธรรมด้วย จึงจะแปลออกมาได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องได้. เนื่องจากผู้เขียนได้นำหนังสือสองเล่ม คือ “สูตรเว่ยหล่าง” และ “คำสอนฮวงโป” มาวิเคราะห์และได้เผยแผ่ทางเฟซบุ๊ค (Facebook) พร้อม ๆ กันมาตลอด, แต่ถ้าจะนำมารวมเป็นหนังสือเล่มเดียว ก็คงจะ มีความหนามาก จึงได้แบ่งออกเป็นภาค; ภาคที่หนึ่งนี้ก็ประมาณร้อยกว่าหน้ากระดาษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว