แสงธรรมส่องใจ เล่ม ๒ ธรรมของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี

หนังสือ แสงธรรมส่องใจ ๒ ธรรม ของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องราวพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้เรียบเรียงไว้ ในหมวดของธรรม ของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี เป็นบทความสั้นที่อ่านให้ แง่คิด คติสอนใจ และยังเป็นธรรมะที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงคนดีมีศีล ธรรม และมีสติ ระลึกไม่ให้ตกไปสู่หนทางแห่งความประมาท
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือ แสงธรรมส่องใจ ๒ ธรรม ของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องราวพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้เรียบเรียงไว้ ในหมวดของธรรม ของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี เป็นบทความสั้นที่อ่านให้ แง่คิด คติสอนใจ และยังเป็นธรรมะที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงคนดีมีศีล ธรรม และมีสติ ระลึกไม่ให้ตกไปสู่หนทางแห่งความประมาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว