เล่าเรื่องสั้นนิทานไทย พร้อมสุภาษิตสอนใจ ชุด โสนน้อยเรือนงาม

นิทาน...เป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษที่อบรมสั่งสอนแก่บุตรหลาน เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์และจินตนาการของผู้เล่า เป็นทั้งนิทานที่เป็นเรื่องจริง หรือเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้น เพื่อสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้ประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรม นิทานจึงเป็นตัวอย่างแก่ผู้วัยเยาว์ที่จักเอาเยี่ยงอย่างในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีความสุขและความสำเร็จในชีวิต นิทานที่ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรมได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นนี้ ทั้งหมดเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อนมีทั้งที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเล่าเรื่องต่อๆกันมา มีทั้งที่เป็นวรรณคดี ที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ และที่แต่งขึ้นโดยสามัญชน
จำนวน :

1

รายละเอียด

นิทาน...เป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษที่อบรมสั่งสอนแก่บุตรหลาน เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์และจินตนาการของผู้เล่า เป็นทั้งนิทานที่เป็นเรื่องจริง หรือเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้น เพื่อสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้ประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรม นิทานจึงเป็นตัวอย่างแก่ผู้วัยเยาว์ที่จักเอาเยี่ยงอย่างในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีความสุขและความสำเร็จในชีวิต นิทานที่ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรมได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นนี้ ทั้งหมดเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อนมีทั้งที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเล่าเรื่องต่อๆกันมา มีทั้งที่เป็นวรรณคดี ที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ และที่แต่งขึ้นโดยสามัญชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว