อมตวาจา ธรรมะเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ถ่านไฟเมื่อไม่มีเชื้อเราดูเหมือนไม่มีไฟ พอมีเชื้อไปล่อแล้ว ก็ลุกขึ้นมาทันที กิเลสภายในก็เหมือนกัน เมื่อมีอารมณ์มาล่อแล้ว ลุกขึ้น ในขณะที่มันลุกขึ้นมันไม่ไหม้ใคร มันเผาผลาญตัวเรานี้เอง เราเองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๔๘)จงมาพิจารณาให้เห็นโทษของกามคุณ...แม้ว่าจะละมัน ไม่ได้เด็ดขาด แต่ก็พอประทังการดำาเนินชีวิตของตน ให้เป็นไปใน ทางที่พอประมาณ ไม่มักมากในกามจนกลายเป็นทาสของมันจน ถอนตัวไม่ขึ้น(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๙๙-๑๐๐)
จำนวน :

1

รายละเอียด

ถ่านไฟเมื่อไม่มีเชื้อเราดูเหมือนไม่มีไฟ พอมีเชื้อไปล่อแล้ว ก็ลุกขึ้นมาทันที กิเลสภายในก็เหมือนกัน เมื่อมีอารมณ์มาล่อแล้ว ลุกขึ้น ในขณะที่มันลุกขึ้นมันไม่ไหม้ใคร มันเผาผลาญตัวเรานี้เอง เราเองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๔๘)จงมาพิจารณาให้เห็นโทษของกามคุณ...แม้ว่าจะละมัน ไม่ได้เด็ดขาด แต่ก็พอประทังการดำาเนินชีวิตของตน ให้เป็นไปใน ทางที่พอประมาณ ไม่มักมากในกามจนกลายเป็นทาสของมันจน ถอนตัวไม่ขึ้น(จากหนังสือ “เตือนใจ” หน้า ๙๙-๑๐๐)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว