แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

แบบฝึกเสริมทักษะอัดแน่นหลากหลายรูปแบบ ครบถ้วนทุกประเด็น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

285.00 บาท

270.75 บาท

"คุณประหยัดไป 14.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

หนังสือเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากโรงเรียนมาแล้วโดยทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และทำแบบทดสอบท้ายบทด้วยตนเองเพื่อเป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาของแต่ละบทในภาพรวมอีกครั้ง


สารบัญ : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

  • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
  • บทที่ 3 การลบสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
  • บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  • บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
  • บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
  • บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
  • บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  • บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  • บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  • บทที่ 11 การวัดความยาว
  • บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  • บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
  • บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว