GUNS,GERMS, AND STEEL The Fates of Human Societies ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์

“การรู้ซึ้งถึงบทเรียนในอดีตก็เพื่ออนาคตของเราเอง” และ “ประวัติศาสตร์โลกก็เปรียบได้กับหอมหัวใหญ่!ทว่าการลอกกลีบหัวหอมออกทีละชั้นนั้นช่างท้าทาย มีเสน่ห์ และสำคัญสำหรับเราในโลกปัจจุบันอย่างยิ่ง” จาเร็ด ไดมอนด์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง และในหนังสือ ‘ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์’ (GUNS,GERMS, AND STEEL The Fates of Human Societies) เล่มนี้ จาเร็ด ไดมอนด์ ก็ได้ทำการ ‘ลอกกลีบหัวหอม’ออกทีละชั้นเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใน
จำนวน :

1

468.00 บาท

421.00 บาท

"คุณประหยัดไป 47.00 บาท (10.04 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

“การรู้ซึ้งถึงบทเรียนในอดีตก็เพื่ออนาคตของเราเอง” และ “ประวัติศาสตร์โลกก็เปรียบได้กับหอมหัวใหญ่!ทว่าการลอกกลีบหัวหอมออกทีละชั้นนั้นช่างท้าทาย มีเสน่ห์ และสำคัญสำหรับเราในโลกปัจจุบันอย่างยิ่ง” จาเร็ด ไดมอนด์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง และในหนังสือ ‘ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์’ (GUNS,GERMS, AND STEEL The Fates of Human Societies) เล่มนี้ จาเร็ด ไดมอนด์ ก็ได้ทำการ ‘ลอกกลีบหัวหอม’ออกทีละชั้นเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว