English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ฝึกฝนการสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุมและครบถ้วน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

175.00 บาท

148.75 บาท

"คุณประหยัดไป 26.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

ภาษาอังกฤาเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก เราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล แต่ภาษาอังกฤาสำหรับเด็กไทย เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน เรียกว่าเรียนมาเป็นสิบๆ ปีก็ไม่สามารถสื่อสารได้สักที  อาจเพราะเราถูกสอนให้ท่องจำ มากกว่านำไปใช้ เราอาจรู้จักไวยากรณ์ทุกตัว เรารู้จัก Tense ทุก Tense แต่เรานำไปใช้ไม่เป็นทั้ง Tense ทั้งไวยากรณ์

ถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติตัวเองด้วยการฝึกพูด ฝึกสื่อสารมากกว่าฝึกอ่านและฝึกท่องจำด้วยหนังสือเล่มนี้ English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียวเป็นหนังสือที่จะให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน

บรรณาธิการ


สารบัญ : English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

  • รู้จักโครงสร้างประโยค
  • Wh-question
  • How
  • Verb to be
  • Verb to do
  • Verb to have
  • คำกริยาช่วย Can, Could, Shall, Should, May, Might, Must, Will และ Would
  • Question Tag
  • Indirect Question และประโยคคำถามแบบอื่น
  • วิธีการตอบคำถาม

เนื้อหาปกหลัง : English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว เป็นหนังสือที่จะให้ผู้อ่านได้ฝึกแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้การสื่อสาร ภายในเล่มประกอบไปด้วย คำ ที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้การสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคคำถามที่สร้างจากคำต่างๆ และวิธีการตอบคำถามประโยคคำถามเหล่านั้น รวมถึงแบบทดสอบให้ทำหลังจบแต่ละบทให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้หลังจากที่อ่านทำความเข้าใจแล้วข้อมูลเพิ่มเติม : English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว