ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๓

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ฝึกทักษะวิเคราะห์แยกแยะ คิดเชื่อมโยง การคิดเชิงกระบวนการ คิดอย่างเป็นระบบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

120.00 บาท

102.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๓

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๓

หนังสือการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมเสริมการอ่าน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การอ่านจึงควรได้รับการฝึกฝน นอกจากจะต้องอ่านถูกต้องแล้ว ต้องสามารถจับประเด็น ตอบคำถามจากเรื่อง และคาดการณ์จากเรื่องที่อ่าน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมสาระต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบในวัยของตน

ดร.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา


สารบัญ : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๓

  • บทนำ สมองกับการเรียนรู้
  • การคิดวิเคราะห์แยกแยะ
  • การคิดเชื่อมโยง
  • การเรียงลำดับข้อมูลและสรุป
  • การคิดเปรียบเทียบ
  • การสังเกต และจำแนกแยกแยะ
  • การคิดเชิงกระบวนการ
  • การคิดวิเคราะห์ในบริบท
  • การเรียบเรียงความคิด
  • การคิดรวบยอด การเรียงลำดับ
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๓

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๓ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว