เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ฉบับศึกษาด้วยตนเอง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

120.00 บาท

102.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับอัตราส่วนการสร้างทางเรขาคณิต สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และสถิติ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ โดยได้บรรจุเนื้อหาสำคัญไว้ 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1: มีการสรุปเนื้อหาสาระไว้อย่างกระชับ ง่ายต่อการทำความเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2: มีตัวอย่าและแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างมีเหตุผล

ส่วนที่ 3: มีแนวข้อสอบทั้งอัตนัยและปรนัยในแต่ละเนื้อหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสามารถแก้โจทย์ได้อย่างหลากหลาย

เสน่ห์ ผดุงญาติ


สารบัญ : เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: อัตราส่วน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: การสร้างทางเรขาคณิต
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: สถิติ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว