COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆอย่างครอบคลุมตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัสรูปร่างลักษณะของไวรัสอาการที่ส่งผลต่อร่างกายการแพร่กระจาบของไวรัสตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลกและในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุดนอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษาและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)หลังผ่านพ้นวิกฤติภายในแล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆอย่างครอบคลุมตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัสรูปร่างลักษณะของไวรัสอาการที่ส่งผลต่อร่างกายการแพร่กระจาบของไวรัสตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลกและในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุดนอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษาและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)หลังผ่านพ้นวิกฤติภายในแล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม


สารบัญ : COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

  • ประวัติศาสตร์โรคระบาดร้ายแรงในประเทศไทย
  • โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  • สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
  • แนวทางการรักษาและการป้องกันโรคโควิด-19
  • ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • New Normal ชีวิตวิถีใหม่
  • ก้าวต่อไปหลังวิกฤติโควิด-19
  • แหล่งข้อมูลอ้างอิง


ข้อมูลเพิ่มเติม : COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว