คู่มือ 8 วิชาสรุปใจความ & เก็งสอบ ป.3

แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาคครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้ง 8 วิชา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

360.00 บาท

306.00 บาท

"คุณประหยัดไป 54.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือ 8 วิชาสรุปใจความ & เก็งสอบ ป.3

คู่มือ 8 วิชาสรุปใจความ & เก็งสอบ ป.3

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะทำแบบทดสอบ สร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการทำข้อสอบและพัฒนาต่อยอดความรู้ให้เพิ่มมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้ติวเพิ่มความรู้ให้ลูกได้ อีกทั้งครูผู้สอนสามารนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 การนำเสนอในเล่มเน้นสรุปย่อเนื้อหาของแต่ละบท มีแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบทเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินสัมฤทธิ์ในการศึกษาได้ด้วยตนเอง

 


สารบัญ : คู่มือ 8 วิชาสรุปใจความ & เก็งสอบ ป.3

  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที)
  • วิชาภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • พลเมืองดีของชาติ
  • เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
  • ภูมิศาสตร์
  • วิชาสุขศึกษา
  • วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
  • เฉลย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือ 8 วิชาสรุปใจความ & เก็งสอบ ป.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือ 8 วิชาสรุปใจความ & เก็งสอบ ป.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว