การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการประเมินเพิ่มมากขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

240.00 บาท

204.00 บาท

"คุณประหยัดไป 36.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการจำเป็นต้องใช้สารสนเทศจากการประเมินโครงการประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจมีเหตุผล มีความรอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากที่สุด การประเมินเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การประเมินและการประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินอื่นๆ จึงต้องส่งเสริม พัฒนาอย่างจริงจังและกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหาร และผู้ทำหน้าที่ประเมิน จำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประเมินให้สามารถดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการประเมินเพิ่มมากขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร และผู้ทำหน้าที่ประเมินให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น "นักประเมินมืออาชีพที่มีคุณภาพ" ได้


สารบัญ : การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

  • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ
  • บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
  • บทที่ 3 รูปแบบการประเมินโครงการ
  • บทที่ 4 การกำหนดประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
  • บทที่ 5 การออกแบบและวางแผนการประเมินโครงการ
  • บทที่ 6 เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล
  • บทที่ 8 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
  • บทที่ 9 การประเมินอภิมาน
  • บทที่ 10 การนำผลการประเมินโครงการไปใช้ประโยชน์


ข้อมูลเพิ่มเติม : การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประเมินโครงการ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว