คู่มือปลูกผัก ปลูกเองได้ ง่ายนิดเดียว

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมานับบ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ การฝ่าฟันวิกฤติในยุคที่มีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิค-2019 เช่นในปี 2563 นี้ ได้ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศและทั่วโลก การประหยัดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ อาจมีได้หลากหลายแนวทาง ดังนั้น การปลูกผักสวนครัว จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในเรื่องของอาหารการกิน ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเพลิดเพลินใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความสุข และได้ใช้เวลาว่างร่วมกันให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีค่ายิ่ง
จำนวน :

1

รายละเอียด

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมานับบ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ การฝ่าฟันวิกฤติในยุคที่มีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิค-2019 เช่นในปี 2563 นี้ ได้ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศและทั่วโลก การประหยัดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ อาจมีได้หลากหลายแนวทาง ดังนั้น การปลูกผักสวนครัว จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในเรื่องของอาหารการกิน ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเพลิดเพลินใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความสุข และได้ใช้เวลาว่างร่วมกันให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีค่ายิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว