เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์

นำเสนอวิธีการและเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างคุณค่าต่างๆ และกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการเอาชนะคู่แข่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยให้บริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ Amazon.com, Procter & Gamble, Capital One และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถวิเคราะห์และระบุตัวลูกค้าที่ทำกำไรให้กับบริษัทมากที่สุด รวมถึงการตั้งราคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงโซ่อุปทาน การคิดค้นนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการยกระดับตัวแปรแท้จริงซึ่งขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางการเงิน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทางด้านความคิดเชิงวิเคราะห์แก่ผู้นำองค์กรทุกคน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์การให้สามารถจะเอาชนะการแข่งขันใดๆ ด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์ (Competing on Analytics) ได้ตลอดไป
จำนวน :

1

รายละเอียด

นำเสนอวิธีการและเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างคุณค่าต่างๆ และกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการเอาชนะคู่แข่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยให้บริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ Amazon.com, Procter & Gamble, Capital One และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถวิเคราะห์และระบุตัวลูกค้าที่ทำกำไรให้กับบริษัทมากที่สุด รวมถึงการตั้งราคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงโซ่อุปทาน การคิดค้นนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการยกระดับตัวแปรแท้จริงซึ่งขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางการเงิน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทางด้านความคิดเชิงวิเคราะห์แก่ผู้นำองค์กรทุกคน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์การให้สามารถจะเอาชนะการแข่งขันใดๆ ด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์ (Competing on Analytics) ได้ตลอดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว