สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด

"สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้จัดการทุกสายงานและหัวหน้างานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยถอดรหัส "การอ่านงบการเงิน" ให้เป็นเรื่องง่าย เริ่มตั้งแต่อธิบายความรู้เกี่ยวกับงบการเงินในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความหมายของตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน ความสำคัญของกระแสเงินสด ความแตกต่างระหว่างกำไรกับเงินสด ตัวอย่างกรณีศึกษางบการเงินของบริษัทต่างๆ ในตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้รู้ทันกลวิธีการแต่งงบการเงิน ตลอดจนเครื่องมือและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและคำศัพท์ในงบการเงินได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับนักเล่นหุ้น ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานบริษัทในทุกสายงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจงบการเงินและประเมินสถานการณ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน “Karen Berman, Joe Knight และ John Case ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มิได้มีความประสงค์ให้บรรดาผู้จัดการทั้งหลาย กลายเป็นนักบัญชีและการเงิน แต่ต้องการเพียงแค่ว่าให้ผู้จัดการทุกสายงานและหัวหน้างานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน”HR Magazine “หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องตัวเลขทางการเงินได้ง่ายๆ เหมาะอย่างสำหรับผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนที่ต้องการหาหนทางพัฒนาผลประกอบการทางการเงินขององค์กร” Stefan C. Linn- Senior Vice President, Marketing, McKesson Pharmaceutical “Financial Intelligence เป็นหนังสือที่ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจและนักวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนควรอ่าน ด้วยรูปแบบการเขียนที่เข้าใจได้ง่าย จึงทำให้เรื่องตัวเลขที่ดูซับซ้อน กลายเป็นเรื่องที่น่าอ่านและชวนให้ติดตามเป็นอย่างดี” George M. Gendron- Former editor-in-chief, Inc. Magazine
จำนวน :

1

รายละเอียด

"สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้จัดการทุกสายงานและหัวหน้างานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยถอดรหัส "การอ่านงบการเงิน" ให้เป็นเรื่องง่าย เริ่มตั้งแต่อธิบายความรู้เกี่ยวกับงบการเงินในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความหมายของตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน ความสำคัญของกระแสเงินสด ความแตกต่างระหว่างกำไรกับเงินสด ตัวอย่างกรณีศึกษางบการเงินของบริษัทต่างๆ ในตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้รู้ทันกลวิธีการแต่งงบการเงิน ตลอดจนเครื่องมือและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและคำศัพท์ในงบการเงินได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับนักเล่นหุ้น ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานบริษัทในทุกสายงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจงบการเงินและประเมินสถานการณ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน “Karen Berman, Joe Knight และ John Case ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มิได้มีความประสงค์ให้บรรดาผู้จัดการทั้งหลาย กลายเป็นนักบัญชีและการเงิน แต่ต้องการเพียงแค่ว่าให้ผู้จัดการทุกสายงานและหัวหน้างานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน”HR Magazine “หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องตัวเลขทางการเงินได้ง่ายๆ เหมาะอย่างสำหรับผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนที่ต้องการหาหนทางพัฒนาผลประกอบการทางการเงินขององค์กร” Stefan C. Linn- Senior Vice President, Marketing, McKesson Pharmaceutical “Financial Intelligence เป็นหนังสือที่ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจและนักวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนควรอ่าน ด้วยรูปแบบการเขียนที่เข้าใจได้ง่าย จึงทำให้เรื่องตัวเลขที่ดูซับซ้อน กลายเป็นเรื่องที่น่าอ่านและชวนให้ติดตามเป็นอย่างดี” George M. Gendron- Former editor-in-chief, Inc. Magazine

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว