พระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความ อังคุตตรนิกาย หมวด ๑-๔ เล่ม ๑ หมวด ๕-๙ เล่ม ๒

พระคัมภีร์นี้ได้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติตลอดมาเป็นเข็มทิศของผู้เดินทางอยู่ในมหาสมุทร
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความ อังคุตตรนิกาย หมวด ๑-๔ เล่ม ๑ หมวด ๕-๙ เล่ม ๒

พระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความ อังคุตตรนิกาย หมวด ๑-๔ เล่ม ๑ หมวด ๕-๙ เล่ม ๒

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์อันเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้นำสืบกันมาโดยมุขปาฐะบ้าง โดยจารึกเป็นอักษรในใบลานและในแผ่นกระดาษ เป็นเล่มสมุดหรือหนังสือบ้าง ตามกาลอันควรมาโดยลำดับ นับได้ ๒,๕๐๐ ปีเศษแล้ว

พระคัมภีร์นี้ได้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติตลอดมาเป็นเข็มทิศของผู้เดินทางอยู่ในมหาสมุทร คือ สังสาระอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากนี้ ได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามเป็นล้นพ้นสุดพรรณนา ที่สุดของประโยชน์นั้นคือการตัดสมุทัยอันเป็นมูลเหตุแห่งสังสาระและทุกข์ทั้งมวล

พระไตรปิฎกได้ชี้ไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง ๓ ประการ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน โลกนี้, ประโยชน์ในอนาคต โลกหน้าและประโยชน์สูงสุด คือ มรรคผลนิพพาน ใครต้องการประโยชน์อย่างใด ก็ประพฤติตนตามทางที่ทรงชี้ไว้ว่าเป็นเหตุแห่งประโยชน์อย่างนั้น เหมือนต้นไม้ใหญ่ มีเปลือก กระพี้แก่น ยอดและใบอันสมบูรณ์ ใครต้องการส่วนใด ก็เลือกถือเอาสิ่งนั้นได้ตามปรารถนา


สารบัญ : พระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความ อังคุตตรนิกาย หมวด ๑-๔ เล่ม ๑ หมวด ๕-๙ เล่ม ๒

  • เอกนิบาต หมวด ๑
  • ทุกนิบาต หมวด ๒
  • ติกนิบาต หมวด ๓
  • จตุกกนิบาต หมวด ๔
  • ปัญจกนิบาต หมวด ๕
  • ฉักกนิบาต หมวด ๖
  • สัตตกนิบาต หมวด ๗
  • อัฏฐกนิบาต หมวด ๘
  • นวกนิบาต หมวด ๙


ข้อมูลเพิ่มเติม : พระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความ อังคุตตรนิกาย หมวด ๑-๔ เล่ม ๑ หมวด ๕-๙ เล่ม ๒

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความ อังคุตตรนิกาย หมวด ๑-๔ เล่ม ๑ หมวด ๕-๙ เล่ม ๒ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว