คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

การวิเคราะห์ที่มาของรูปแบบ แนวคิด คติการสร้าง การกำหนดอายุสมัย ลักษณะทางศิลปกรรมที่โดดเด่นและความสำคัญของแหล่งศิลปกรรม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

650.00 บาท

552.50 บาท

"คุณประหยัดไป 97.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

สื่อสารงานศิลปกรรมของชาวล้านนา สู่ผู้ชมจะได้เข้าถึงซึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ตัวบทหนังสือประกอบด้วย เกริ่มนำสังเขปประวัติศาสตร์ล้านนา ภาพรวมของงานศิลปกรรม ประวัติศาสตร์เมืองและศิลปกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละเมือง แล้วจึงนำชมวัดวาอารามต่างๆ ในแต่ละเมืองทุกยุคทุกสมัย โดยจะกล่าวถึงลักษณะรูปแบบศิลปกรรม ทั้งเจดีย์ วิหาร งานประดับตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนัง การวิเคราะห์ที่มาของรูปแบบ แนวคิด คติการสร้าง การกำหนดอายุสมัย ลักษณะทางศิลปกรรมที่โดดเด่นและความสำคัญของแหล่งศิลปกรรมนั้นๆ


สารบัญ : คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

  • บทที่ ๑ ประวัติศาสตร์ล้านนาโดยสังเขป
  • บทที่ ๒ ศิลปกรรมล้านนา
  • สรุปรูปแบบเจดีย์ในศิลปะหริภุญชัยและล้านนา
  • สรุปรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะหริภุญชัยและล้านนา
  • บทที่ ๓ ชมศิลปกรรมโบราณเมืองเชียงใหม่
  • บทที่ ๔ ชมศิลปกรรมโบราณเมืองลำพูน
  • บทที่ ๕ ศิลปกรรมเมืองลำปาง
  • ชมศิลปกรรมโบราณเมืองลำปาง
  • บทที่ ๖ ศิลปกรรมเมืองเชียงแสน-เชียงราย
  • ชมศิลปกรรมโบราณเมืองเชียงแสน
  • ชิมศิลปกรรมโบราณเมืองเชียงราย

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อสื่อสารงานศิลปกรรมของชาวล้านนา สู่ผู้ชมจะได้เข้าถึงซึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ตัวบทหนังสือประกอบด้วย เกริ่นนำสังเขปประวัติศาสตร์ล้านนา ภาพรวมของงานศิลปกรรม ประวัติศาสตร์เมืองและศิลปกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละเมือง แล้วจึงนำชมวัดวาอารามต่างๆ ในแต่ละเมืองทุกยุคทุกสมัย โดยจะกล่าวถึงลักษณะรูปแบบศิลปกรรม ทั้งเจดีย์ วิหาร งานประดับตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนัง การวิเคราะห์ที่มาของรูปแบบแนวคิด คติการสร้าง การกำหนดอายุสมัย ลักษณะทางศิลปกรรมที่โดดเด่นและความสำคัญของแหล่งศิลปกรรมนั้นๆ

คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในล้านนา จึงเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อ่านไปชมไป เพื่อทำความเข้าใจงานศิลปกรรม ที่สามารถรับรู้และเข้าถึงได้เอง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มัคคุเทศก์ การจัดการวัฒนธรรม ใช้เป็นคู่มือนำชมสำหรับมัคคุเทศก์อาชีพได้อย่างเหมาะสม

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว