คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd Edition

Excel เป็นโปรแกรมสํานักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีความสามารถหลากหลาย แต่สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุดก็คือ จะทําอย่างไรจะใช้งานสูตรคํานวณและเรียกใช้งานฟังก์ชันสําเร็จรูปต่างๆ ที่มีใน Excel มาช่วยแก้ปัญหาทั้งในโลกของการทํางาน, การคิด และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด? หนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านเรียนรู้การใช้งานสูตรคํานวณ, สูตรอาร์เรย์, การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันเฉพาะด้านของ Excel อย่างละเอียด อธิบายอย่างเรียบง่าย โดยใช้ตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมือนจริงที่ผู้ใช้งานจะได้พบทั่วไปในชีวิตการทํางาน พร้อมทั้งมี Workshop ที่ครอบคลุมงานสํานักงานทุกด้านทั้งงานการเงิน, การลงทุน, การตลาด, การผลิต, การบริหาร และการวิเคราะห์ข้อมูล
จำนวน :

1

รายละเอียด

Excel เป็นโปรแกรมสํานักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีความสามารถหลากหลาย แต่สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุดก็คือ จะทําอย่างไรจะใช้งานสูตรคํานวณและเรียกใช้งานฟังก์ชันสําเร็จรูปต่างๆ ที่มีใน Excel มาช่วยแก้ปัญหาทั้งในโลกของการทํางาน, การคิด และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด? หนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านเรียนรู้การใช้งานสูตรคํานวณ, สูตรอาร์เรย์, การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันเฉพาะด้านของ Excel อย่างละเอียด อธิบายอย่างเรียบง่าย โดยใช้ตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมือนจริงที่ผู้ใช้งานจะได้พบทั่วไปในชีวิตการทํางาน พร้อมทั้งมี Workshop ที่ครอบคลุมงานสํานักงานทุกด้านทั้งงานการเงิน, การลงทุน, การตลาด, การผลิต, การบริหาร และการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว