Grammar Genius

หนังสือ "Grammar Genius" จัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงให้ถูกต้องในเชิงวิชาการ ตามหลักมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่ประเด็นเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นถึงการใช้ภาษาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT, การสอบชิงทุนการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง รวมถึงการใช้เป็นหนังสือประกอบการออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำได้รวบรวมหลักภาษาอังกฤษในระดับสูง หลักการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละบริบท และมีตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือ "Grammar Genius" จัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงให้ถูกต้องในเชิงวิชาการ ตามหลักมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่ประเด็นเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นถึงการใช้ภาษาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT, การสอบชิงทุนการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง รวมถึงการใช้เป็นหนังสือประกอบการออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำได้รวบรวมหลักภาษาอังกฤษในระดับสูง หลักการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละบริบท และมีตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว