จากตบมือถึงนกหวีด: พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

ผู้เขียน: กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

สำนักพิมพ์: ILLUMINATIONS

หมวดหมู่: หนังสือบทความ สารคดี , หนังสือสารคดี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  246.50 บาท

246.50 บาท

290.00 บาท ประหยัด 43.50 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม

การทำความเข้าใจความซับซ้อนของพัฒนาการของขบวนการ งานชิ้นนี้พยายามพัฒนาการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลและกรอบวิเคราะห์ที่แตกต่างจากงานอื่นๆ < แสดงน้อยลง การทำความเข้าใจความซับซ้อนของพัฒนาการของขบวนการ งานชิ้นนี้พยายามพัฒนาการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลและกรอบวิเคราะห์ที่แตกต่างจากงานอื่นๆ
 • ส่วนลด:
  ลด 15%
 • โปรโมชั่น: naiin.com นิยมนิยาย ครั้งที่ 2 ซื้อครบ 1-3 ลด15%*

246.50 บาท

290.00 บาท
290.00 บาท
ประหยัด 43.50 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com นิยมนิยาย ครั้งที่ 2 ซื้อครบ 1-3 ลด15%*
  • naiin.com นิยมนิยาย ครั้งที่ 2 ซื้อครบ 4 ลด20%*
จำนวนหน้า
239 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.3 x 21 x 1.4 CM
น้ำหนัก
0.316 KG
บาร์โค้ด
9786168215197

รายละเอียด : จากตบมือถึงนกหวีด: พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

จากตบมือถึงนกหวีด: พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

เมื่อคนจำนวนมากเชื่อว่าพวกเขาสามารถหยุดยั้งทักษิณ ได้ด้วยการรวมพลังมวลชน ในนาม "ขบวนการต่อต้านทักษิณ" ...แต่พวกเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวอย่างที่หลายคนคิด พวกเขาหลากหลาย ขัดแย้ง และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


คำนำ : จากตบมือถึงนกหวีด: พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งตลอดช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา งานชิ้นนี้พยายามขยายพรมแดนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านการศึกษาพัฒนาการและพลวัตของพลังทางการเมืองที่มีส่วนสำคัญในความขัดแย้งดังกล่าว ได้แก่ “ขบวนการต่อต้านอดีตนายกทักษิณและรัฐบาลตัวแทน (nominee government)”

การศึกษาขบวนการที่สำคัญนี้อย่างลึกซึ้งและรอบด้านนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณะแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างขั้วขัดแย้งต่างๆ ให้เห็นถึงความซับซ้อน ความหลากหลาย พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจขบวนการของพวกเขาในกลุ่มสมาชิกขบวนการต่อต้านทักษิณเอง หรือการขยายความเข้าใจของฝ่ายที่สนับสนุนทักษิณและระบอบประชาธิปไตย ให้เข้าใจความซับซ้อนของขบวนการขั้วตรงข้ามด้วย ซึ่งผู้เขียนหวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาความเข้าใจฝ่ายต่างๆ ให้มากขึ้นต่อไป

งานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามต่อการก่อตัว พัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงของขบวนการต่อต้านทักษิณ จากการเริ่มต้นด้วยการเป็นขบวนการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความคิดทางการเมืองที่หลากหลายในช่วงต้น แต่เหตุใดต่อมาจึงพัฒนาไปสู่ขบวนการที่มีแนวทางเชิงอนุรักษ์นิยมมากขึ้น และเหตุใดท้ายที่สุดพลังทางความคิดอื่นๆ จึงยอมประนีประนอมกับพลังและแนวทางอนุรักษ์นิยม หรือไม่ก็ยอมถอยออกจากขบวนการฯ ไปในที่สุด

ในการทำความเข้าใจความซับซ้อนของพัฒนาการของขบวนการ งานชิ้นนี้พยายามพัฒนาการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลและกรอบวิเคราะห์ที่แตกต่างจากงานอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) และประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า (oral history) ของผู้นำและผู้สนับสนุนขบวนการต่อต้านทักษิณจำนวน 100 คน ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยพยายามครอบคลุมกลุ่มผู้สนับสนุนที่หลากหลายในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่ความหลากหลายด้านภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic background) ด้านบทบาทหน้าที่และระดับการมีส่วนร่วมในขบวนการฯ (political function and degree of political engagement) ด้านชุดความสัมพันธ์กับขบวนการฯ ในช่วงเวลาต่างๆ (the pattern of relationship with the movement in different political trajectories) และด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์การเมือง (geo-political condition)

จาการศึกษาผ่านข้อมูลงานชิ้นนี้พบว่า ในช่วงเริ่มต้นขบวนการฯ ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์เชิงอุดมการณ์ (ideological strategy) อันมี 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มอนุรักษ์นิยมเหนียวแน่น (unswerving conservatives) กลุ่มเสรีนิยมผู้ยอมประนีประนอม (compromised liberal) และกลุ่มเสรีนิยมผู้ถูกทำให้เป็นชายขอบ (marginalised liberals) แต่ในช่วงเวลาต่อมาพลังอนุรักษ์นิยมเหนียวแน่นประสบชัยชนะในการต่อสู้ภายในขบวนการฯ จนกลายเป็นกลุ่มที่มีพลังเหนือกลุ่มอื่นและมีอำนาจครอบงำทั้งในเชิงอุดมการณ์และการตัดสินใจในองค์กร

หนังสือเล่มนี้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเป็นผลมาจาก หนึ่ง การเติบใหญ่ของพลังอนุรักษ์นิยมเกิดจากความสำเร็จในการระดมปัจเจกชนอนุรักษ์นิยมที่เคยกระจัดกระจายและยังไม่เคยได้รับการจัดตั้งมาก่อน เพื่อมาสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบมวลชน (mass politics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มชาตินิยมสุดขั้ว กลุ่มกษัตริย์นิยม กลุ่มศาสนา และชนชั้นกลางหน้าใหม่ จนกระทั่งกลายเป็นมวลชนกลุ่มหลักผู้ให้การสนับสนุนขบวนการต่อต้านทักษิณในเวลาต่อมา กลุ่มพลังเหล่านี้ที่เคยกระจัดกระจายไร้การจัดตั้งได้รวมตัวกัน จนกลายเป็นกลุ่มก้อนและสามารถเข้ายึดกุมการนำของขบวนการฯ ได้ในที่สุด

สอง พลังเสรีนิยมบางกลุ่มยอมประนีประนอมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพยากร อำนาจ และการสร้างพันธมิตร เพื่อให้สามารถคงบทบาทอยู่ในขบวนการฯ ได้ต่อไป นอกจากนั้นบางส่วนยังเชื่อตามกรอบโครงความคิดหลักของขบวนการฯ ที่ว่า “ภัยคุกคาม-วิกฤตครั้งใหญ่-ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้ (Threat-Mega Crisis-Action Now)” กล่าวคือ ทุกฝ่ายกำลังเผชิญกับภัยคุกคามร่วมกัน ซึ่งคือทักษิณที่พยายามผูกขาดอำนาจทางการเมือง และกำลังสร้างวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย ทุกฝ่ายจึงต้องเข้าร่วมขบวนการต่อต้านทักษิณ เนื่องจากเป็นวิธีการเดียวที่จะขจัดทักษิณได้

สาม กลุ่มเสรีนิยมที่เคยมีบทบาทนำขบวนการฯ ตั้งแต่ต้นและพยายามต่อสู้คัดค้านพลังอนุรักษ์นิยม เป็นกลุ่มที่อ่อนแอ ทั้งในเชิงจำนวนและอำนาจการต่อรองทางการเมือง ดังนั้นในแต่ละช่วงของความขัดแย้งภายในขบวนการฯ จึงค่อยๆ พ่ายแพ้ให้กับพลังอนุรักษ์นิยม จนท้ายที่สุดกลุ่มเสรีนิยมเหล่านี้ก็ถูกเบียดขับออกจากขบวนการฯ และถูกแทนที่ด้วยพลังอนุรักษ์นิยม


สารบัญ : จากตบมือถึงนกหวีด: พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ความหลากหลาย การต่อสู้ และขัดแย้งภายในขบวนการต่อต้านทักษิณ
  • บทที่ 3 การเคลื่อนตัวสู่อนุรักษ์นิยม
  • บทที่ 4 บทสรุป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จากตบมือถึงนกหวีด: พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading