Computer Network Lab ฉบับใช้งานจริง

หากต้องการหนังสือคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่อ่านเข้าใจ และสามารถทำงานได้จริง หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในชิวีตการทำงาน ทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประกอบการทำงานได้จริงๆ จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และเป็นใช้ประกอบการทำงานเป็นอย่างดี
จำนวน :

1

รายละเอียด

หากต้องการหนังสือคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่อ่านเข้าใจ และสามารถทำงานได้จริง หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในชิวีตการทำงาน ทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประกอบการทำงานได้จริงๆ จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และเป็นใช้ประกอบการทำงานเป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว