คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

ในบรรดาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค นับเป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่สำคัญและได้รับการยกย่อง ยอมรับนับถือกันมากที่สุดฉบับหนึ่ง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

550.00 บาท

467.50 บาท

"คุณประหยัดไป 82.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

วงศ์ ชาญบาลี ผู้ชำระสำนวนแปลคัมภีร์เล่มนี้ ได้เขียนเอาไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ว่า นอกเหนือจากที่คัมภีร์เล่มนี้ได้รับการแปลและการจัดพิมพ์ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านผู้สนใจศึกษาแล้ว ยังได้เห็นประโยชน์อีก ๒ ประการ คือ (๑) บรรดาพุทธศาสนิกชนจะได้ทราบเรื่องไตรสิกขาทั้ง ๓ คือ ศรี สมาธิ ปัญญาและเรื่องธรรมกถาซึ่งมีสารประโยชน์อีก จะได้ปฏิบัติตามอรรถาธิบายที่พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าได้รจนาเรียบเรียงเอาไว้ (๒) แลทั้งจะได้ประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดานักเรียนภาษาบาลี เพราะเหตุที่ท่านโบราณคดีได้แปลร้อยกรองไว้โดยละเอียดตรงตามรูปศัพท์ รูปพยัญชนะและประโยคกับหลักไวยากรณ์ ทั้งโวหารสำนวนแปลก็ไพเราะจะได้มีความรู้ช่ำชองมากขึ้น


สารบัญ : คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

  • ศีลนิเทศ
  • ธุดงคนิเทศ
  • กสิน ๑๐
  • อสุภ ๑๐
  • อนุสสติ ๑๐
  • อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔
  • อรูปกัมมัฏฐาน ๔
  • อาหารปฏิกูลสัญญา
  • จตุธาตุววัตถาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว