เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

เหมาะสำหรับครู ผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มเสี่ยงสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

215.00 บาท

182.75 บาท

"คุณประหยัดไป 32.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

หากในห้องเรียนมีเด็กที่มีพฤติกรรม เช่น มีปัญหาเมื่อเล่นกับเพื่อน, พูดตามเหมือนนกแก้ว, หกล้ม เดินชนบ่อย, ไม่เก่งการปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น, หมกหมุ่นกับสิ่งของบางอย่าง คุณจะรับมืออย่างไร

หนังสือเล่มนี้รวบรวมวิธีดูแลเด็กพิเศษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

 • การแก้ไขการทำกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่อง
 • การติดเครื่องหมายเพื่อช่วยในการเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม
 • การแก้ปัญหาเด็กหมกหมุ่นกับสิ่งของ
 • การส่งเสริมประสาทสัมผัสทางผิวหนังและการทรงตัว

"เด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและสามารถพัฒนาศักยภาพนั้นได้...ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเด็ก รวมถึงความร่วมมือกันจากผู้ปกครองและโรงเรียน"


สารบัญ : เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

  • ควรรับมือกับ "เด็กที่มีความต้องการพิเศษ" อย่างไร
  • "เด็กที่มีความต้องการพิเศษ" กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น
  • ปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  • การแก้ไขปัญหาด้านภาษาและการสื่อสาร
  • การแก้ไขปัญหาที่โรงเรียน
  • การแก้ปัญหาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
  • การแก้ปัญหาของชั้นเรียนโดยรวม
  • การแก้ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
  • การแก้ปัญหาการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

นำเสนอเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษภายในห้องเรียนและในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นทฤษฎีซึ่งอธิบายลักษณะอาการของเด็กที่อาจจะเสี่ยงมีความผิดปกติ อาการสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือออทิสติก ซึ่งเป็น 3 กลุ่มอาการหลักที่มักจะพบในเด็กอนุบาล เพื่อให้ครูได้มีคู่มือในการสังเกต ส่วนที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมกรณีศึกษา สถานการณ์จริงที่เคยพบในโรงเรียนประเทศญี่ปุ่น และวิธีการที่ครูใช้พูดคุยกับเด็ก เพื่อเป็นแนวทางให้ครูนำไปปฏิบัติได้

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว