คู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 แสงกายภาพ

หนังสือฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง แสงกายภาพ เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้สรุปสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย1. การเลี้ยวเบนของแสง (Diffraction of light)2. การแทรกสอดของแสง (Interference of light)3. ช่องคู่และช่องเดี่ยว4. การทดลองเรื่องการแทรกสอดของแสง5. สรุปเรื่องการแทรกสอด6. การพิสูจน์ S1P – S2P = dsin q = d(X/L)7. ลักษณะเฉพาะของแถบมืดแถบสว่างจากการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของช่องเดี่ยว,ช่องคู่, เกรตติง8. เกรตติง (Gratings)9. โพลาไรเซชัน (Polarization)10. การดูดกลืนแสงโดยแผ่นโพลารอยด์11. การกระเจิงของแสง (Scattering)12. การทำให้เกิดแสงโพลาไรซ์โดยการหักเห 2 แนว (Double refraction)13. การทำให้เกิดแสงโพลาไรซ์โดยการสะท้อน
จำนวน :

1

99.00 บาท

59.00 บาท

"คุณประหยัดไป 40.00 บาท (40.40 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

หนังสือฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง แสงกายภาพ เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้สรุปสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย1. การเลี้ยวเบนของแสง (Diffraction of light)2. การแทรกสอดของแสง (Interference of light)3. ช่องคู่และช่องเดี่ยว4. การทดลองเรื่องการแทรกสอดของแสง5. สรุปเรื่องการแทรกสอด6. การพิสูจน์ S1P – S2P = dsin q = d(X/L)7. ลักษณะเฉพาะของแถบมืดแถบสว่างจากการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของช่องเดี่ยว,ช่องคู่, เกรตติง8. เกรตติง (Gratings)9. โพลาไรเซชัน (Polarization)10. การดูดกลืนแสงโดยแผ่นโพลารอยด์11. การกระเจิงของแสง (Scattering)12. การทำให้เกิดแสงโพลาไรซ์โดยการหักเห 2 แนว (Double refraction)13. การทำให้เกิดแสงโพลาไรซ์โดยการสะท้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว