สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.๒

การเสริมความรู้พื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้นให้แน่น เพื่อความสะดวกในการเรียนระดับสูงๆ ต่อไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

249.00 บาท

236.55 บาท

"คุณประหยัดไป 12.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.๒

สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.๒

ปัจจุบันการเรียนในระดับสูงๆ ขึ้นไปนักเรียนจะต้องแข่งขันกันเพื่อสอบเข้าเรียนต่อมากกว่าแต่ก่อน การปูพื้นฐานในระดับต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้เขียนและคณะได้จัดทำหนังสือ สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.๒ ขึ้นมาเพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญาทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเป็นการเสริมความรู้พื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้นให้แน่น เพื่อความสะดวกในการเรียนระดับสูงๆ ต่อไป

รศ.วิเชียร เกษประทุม


สารบัญ : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.๒

  • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
  • บทที่ 2 การบวกและลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
  • บทที่ 3 การวัดความยาว
  • บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
  • บทที่ 5 การคูณ
  • ตัวอย่าง แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.๒
  • บทที่ 6 การหาร
  • บทที่ 7 เวลา
  • บทที่ 8 การวัดปริมาตร
  • บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  • บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.๒

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว