โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

มิติทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมนิเวศรวมถึงมิติทางอุดมการณ์ซึ่งเป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพที่อยู่เบื้องหลังมโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัฒน์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

295.00 บาท

280.25 บาท

"คุณประหยัดไป 14.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

แมนเฟร็ด บี. สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิ-มาโนอา จะพาเราไปรู้จัก "โลกาภิวัฒน์" อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยมอันเป็นที่ถกเถียงเจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิติทางอุดมการณ์ซึ่งเป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพที่อยู่เบื้องหลังมโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัฒน์

โลกาภิวัฒน์: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดนี้ ไม่เพียงฉายภาพของปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่างโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเป็นระบบ กระชับ และเข้าใจง่ายแต่ยังปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ภาวะความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคลื่นผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา และการชนะเลือกตั้งของผู้นำประชานิยมแนวชาตินิยมอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและประเมินอนาคตของโลกาภิวัฒน์ภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น


สารบัญ : โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

  • โลกาภิวัฒน์: แนวคิดที่เป็นที่ถกเถียง
  • โลกาภิวัฒน์กับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์: โลกาภิวัฒน์เป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือไม่
  • โลกาภิวัฒน์ในมิติทางเศรษฐกิจ
  • โลกาภิวัฒน์ในมิติทางการเมือง
  • โลกาภิวัฒน์ในมิติทางวัฒนธรรม


รีวิวโดยนักเขียน : โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

หนังสือเล่มนี้เชื่อมั่นใน"แนวทางเชิงวิพากษ์"จึงเลือกนำเสนอภาพทั้งในเชิงพรรณาและอรรถาธิบายเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ในหลากหลายมิติ ซึ่งรวมถึงในแง่มุมเชิงอุดมการณ์และนัยในการตัดสินคุณค่า แต่แนวทางเชิงวิพากษ์ของผมก็ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธโลกาภิวัฒน์แบบเหมารวม ถึงที่สุดแล้วคนคนหนึ่งอาจจะตั้งคำถามเกี่ยงกับการกระทำของบรรษัทข้ามชาติ แต่ชื่นชอบบทบาทของตลาดที่ถูกกำกับดูแลในการอำนวยการความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ข้อมูลเพิ่มเติม : โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โลกาภิวัฒน์ GLOBALIZATION (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  100 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

Thawa.09@gmail.com
1 เดือน ก่อน

ให้ภาพประวัติและพัฒนาการอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์รอบโลกได้ดีพอสมควร อาจไม่ครอบคลุมทุกประเทศ

4 คะแนน

 • 0