คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

สรุปเนื้อหาครบทุกบท แบบทดสอบตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

189.00 บาท

160.65 บาท

"คุณประหยัดไป 28.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

เรียบเรียงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผู้เรียนควรใช้หนังสือคู่มือฯ เล่มนี้เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนการเรียนในชั้นเรียน หรืออ่านทบทวนและทำแบบทดสอบภายหลังจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ตลอดจนอ่านสรุปเพื่อเตรียมสอบประจำภาค ซึ่งช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาในการดูหนังสือสอบ เข้าใจเนื้อหาสาระที่ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ภายในเวลาอันรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จในการสอบตามที่คาดหวัง

วิทยา ปานะบุตร


สารบัญ : คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 (ปรับปรุงใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 (ปรับปรุงใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว