แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางการเรียน สำหรับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก

แบบฝึกความพร้อมในการฟัง การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ความสามารถในการจำแนกความเหมือน-ความแตกต่าง ความสามารถในการใช้สายตาและกล้ามเนื้อ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

50.00 บาท

42.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางการเรียน สำหรับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางการเรียน สำหรับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก

แบบฝึกในเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกความพร้อมในการฟัง การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ความสามารถในการจำแนกความเหมือน-ความแตกต่าง ความสามารถในการใช้สายตาและกล้ามเนื้อ ตลอดจนความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวตามธรรมชาติ และความพร้อมทางด้านสติปัญญา และความพร้อมทางด้านประสาทสัมพันธ์ อันเป็นพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญาสำหรับการเรียนของเด็กในวัยนี้

อ.อัมพร มงคลดาว และคณะ


เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางการเรียน สำหรับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก

แบบฝึกความพร้อมในเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกความพร้อมในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง อันได้แก่

 1. ความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน
 2. การเปรียบเทียบ การจัดอันดับ หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีจำนวนมากกว่า 2 ชนิด
 3. การฟังและความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำต่างๆ ได้
 4. การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน หรือเกิดขึ้นภายหลัง
 5. การจัดประเภทสิ่งของ มีความสามารถในการจำแนกแยกแยะ ประเภทของสิ่งของหรือการจัดกลุ่ม
 6. การจำแนกความแตกต่าง และความคลายคลึงกันของภาพและเสียง
 7. การนับและรู้ค่าของจำนวน 1-10
 8. การเขียน การลากเส้นตามแบบที่กำหนดได้อย่างใกล้เคียง เขียนตามแบบ
 9. ความสามารถในการคิดคำนวณ รู้จักความหมายของคำว่า เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางการเรียน สำหรับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางการเรียน สำหรับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว