อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษยายน 2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก

อันพระราชบัญญัติป่าไม้นั้นมีไว้ จัดการงานด้านป่า ทั้ง เครื่องใช้ อากร ไม้ไหลลอยมา เพื่อ ปลูกป่า ทั้ง ทำ และ นำไม้ มาใช้สอย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

850.00 บาท

722.50 บาท

"คุณประหยัดไป 127.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 28 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษยายน 2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก

อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษยายน 2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก

กฎหมายป่าไม้ นับว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ความจริงแล้วกฎหมายป่าไม้ควรจะต้องปรับปรุง อย่างยิ่งยวด เพราะทรัพยากรที่มีค่าเป็นที่หมายตาของคน คือที่ดินอันเป็นที่อยู่ของต้นไม้พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งสัตว์ป่า ระบบนิเวศน์ การมีหยาดน้ำฟ้าอย่างต่อเนื่อง เก็บกักน้ำ ซึ่งที่ดินป่าไม้เมื่อเข้าไปยึดถือครอบครองย่อมต้องทำลายป่า ต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ และระบบนิเวศน์ด้วย ดังนั้นควรแก้ไขปรับปรุงให้กฎหมายมองเห็นถึงทรัพยากร ๒ อย่างที่เห็นประจักษ์ชัด คือ ป่า กับ ที่ดิน จึงควรต้องปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้งระบบเป็นกฎหมายการจัดการป่า และการจัดการที่ดินในป่า โดยเนื้อหาควรต้องเป็นการจัดการ ๒ ประกาศดังกล่าว แทนที่จะกล่าวถึงแต่เรื่องไม้อย่างเดียวดังเช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ฉบับนี้

 


สารบัญ : อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษยายน 2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก

  • บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
  • บทนิยามศัพท์
  • การคัดสำเนาพระราชกฤษฎีกากรือประกาศรัฐมนตรี
  • การทำไม้และเก็บหาของป่า
  • การรับรองไม้
  • ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
  • ของป่าหวงห้าม
  • การเก็บหาของป่า
  • ข้อกำหนดการค้าหรือการครอบครองของป่าหวงห้าม
  • เอกสิทธิ์การคุ้มครองต้นยวนผึ้ง รวงผึ้ง


ข้อมูลเพิ่มเติม : อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษยายน 2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษยายน 2562 เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว