แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6

แบบฝึกช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6

หัวใจสำคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ การเข้าใจในหลักการ กระบวนการคิด วิธีการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ แต่ในปัจจุบัน ครูผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้จากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาที่บรรยาย ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้อยู่ในระดับง่ายไปถึงระดับยาก ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ ตลอดจนฝึกทักษะและใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา สิ่งที่สำคัญคือ ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดหรือทำโจทย์คณิตศาสตร์มากๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมาก เมื่อฝึกฝนจนทำได้แล้ว จะช่วยให้รู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์นั้นไม่ยากอย่างที่คิด และจะเกิดความสนุกสนานในการแก้ปัญหาโจทย์อีกด้วย

อ.ธันยกานต์ ธานีวรรณ


สารบัญ : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6

  • บทที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ และการหาร
  • บทที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
  • บทที่ 3 เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ และการหาร
  • บทที่ 4 เรื่อง ทศนิยม
  • บทที่ 5 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
  • บทที่ 6 เรื่อง เส้นขนาน
  • บทที่ 7 เรื่อง สมการและการแก้สมการ
  • บทที่ 8 เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว