Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นที่สุดตลอดชีวิตของ Drucker มารวมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของผู้เป็น “บิดาแห่งวิชาการบริหารจัดการผู้ยิ่งใหญ่” แห่งศตวรรษ ที่ได้จากโลกนี้ไปเมื่อ ค.ศ. 2005 สิริรวมอายุได้ 95 ปี โดยในหนังสือ Classic Drucker เล่มนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การจากอดีตสู่ปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการที่จะต้องดำเนินการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และองค์การมุมมองขององค์การในอนาคตพร้อมวิธีการปรับตัว การใช้สารสนเทศ และการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นที่สุดตลอดชีวิตของ Drucker มารวมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของผู้เป็น “บิดาแห่งวิชาการบริหารจัดการผู้ยิ่งใหญ่” แห่งศตวรรษ ที่ได้จากโลกนี้ไปเมื่อ ค.ศ. 2005 สิริรวมอายุได้ 95 ปี โดยในหนังสือ Classic Drucker เล่มนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การจากอดีตสู่ปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการที่จะต้องดำเนินการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และองค์การมุมมองขององค์การในอนาคตพร้อมวิธีการปรับตัว การใช้สารสนเทศ และการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว