แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

155.00 บาท

147.25 บาท

"คุณประหยัดไป 7.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)

แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)

หนังสือแบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยจัดให้มีโจทย์จำนวนมาก เต็มอิ่มจุใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะทาง พร้อมทั้งมีตัวอย่างและคำอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับครูที่นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการสอน จะพบว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยครูในการสอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีโจทย์จำนวนมากครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องได้เรียงลำดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนำไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากได้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกันตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทำให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

หนังสือเล่มนี้ยังได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน โดยช่วยให้สามารถฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ รวมทั้งยังช่วยนักเรียนให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ โดยในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อมีแบบทดสอบย่อย (QUIZ) ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ นอกจากนี้แล้วยังมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับง่ายไปยาก เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้และตรวจสอบความรู้พื้นฐาน ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากหลักสูตรใหม่กำหนดให้ประเมินผลโดยใช้โจทย์แบบอัตนัยมากกว่าปรนัย ในแบบประเมินผลการเรียนรู้จึงมีข้อสอบเติมคำและแสดงวิธีทำ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนที่เป็นเกมและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

กนกวลี อุษณกรกุล, รณชัย มาเจริญทรัพย์


สารบัญ : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)

  • บทที่ 1 เซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
  • บทที่ 3 จำนวนจริง


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว