Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เนื้อหาวิชาจึงมุ่งนำเสนอองค์ความรู้ หลักการ และเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถที่เข้าใจง่าย
จำนวน :

1

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

เทคโนโลยีมากมายในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อแรงงานคนด้วยการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นการสร้างสมปัญหาให้กับสังคมมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถแทนการปรับลดอัตรากำลัง เพราะแท้จริงแล้วมนุษย์คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาขีดความสามารถจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เพราะหากดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้มีผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้นได้ ในตำราฉบับนี้จึงมุ่งนำเสนอองค์ความรู้ หลักการ และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถที่เข้าใจได้โดยสะดวกพร้อมภาพประกอบ และตัวอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม


คำนำ : Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

ตำราฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาวิชาจึงมุ่งนำเสนอองค์ความรู้ หลักการ และเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปในการนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์


สารบัญ : Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถ
  • บทที่ 2 องค์ประกอบของขีดความสามารถ
  • บทที่ 3 กระบวนการสร้างขีดความสามารถในองค์กร
  • บทที่ 4 การจัดการขีดความสามารถกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บทที่ 5 การจัดการขีดความสามารถกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ข้อมูลเพิ่มเติม : Competency Management การจัดการขีดความสามารถ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Competency Management การจัดการขีดความสามารถ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว