พิชิต IELTS Writing 7.0+ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ "พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS พร้อมทั้งให้ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียน และรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงสารบัญบทที่ 1 รู้จัก IELTSบทที่ 2 การสอบ IELTS Writing และเกณฑ์การให้คะแนนบทที่ 3 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 1 (Task 1)บทที่ 4 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 2 (Task 2)บทที่ 5 ข้อควรระวังในการ IELTS Writingบทที่ 6 สรุปหลักไวยากรณ์สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writingบทที่ 7 รวมคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writing
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือ "พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS พร้อมทั้งให้ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียน และรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงสารบัญบทที่ 1 รู้จัก IELTSบทที่ 2 การสอบ IELTS Writing และเกณฑ์การให้คะแนนบทที่ 3 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 1 (Task 1)บทที่ 4 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 2 (Task 2)บทที่ 5 ข้อควรระวังในการ IELTS Writingบทที่ 6 สรุปหลักไวยากรณ์สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writingบทที่ 7 รวมคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writing

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว