เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

ประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

ทักษะ คือ ความชำนาญ การพัฒนาทักษะอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนความชำนาญซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จะเกิดความชำนาญได้นั้น ผู้ศึกษาต้องฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงเรียบเรียง “เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนำไปใช้เป็นแบบฝึกหัด เพื่อประกอบการเรียนควบคู่กับหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) อันจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจากการทำแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้งแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ ครูผู้สอนและผู้สนใจศึกษายังสามารถปรับหรือนำไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ศึกษาทุกท่าน

แบบฝึกเสริมทักษะ “เก่งภาษาไทย” เล่มนี้สร้างขึ้นโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและกระชับมากขึ้น เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบของนักเรียนทั้งการสอบเก็บคะแนนประจำบท และเตรียมสอบปลายภาคเรียน

ชนนัย ลูกเสือ


สารบัญ : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

  • ภาษาพาที
  • บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
  • บทที่ ๘ พูดเพราะ
  • บทที่ ๙ เกือบไป
  • วรรณคดีลำนำ
  • บทที่ ๕ เรา รัก เมืองไทย
  • บทที่ ๖ ตั้งไข่ ล้ม ต้ม ไข่ กิน
  • บทที่ ๗ แมว เหมียว


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว